XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternet Yönetişimi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Melih Kırlıdoğ
Org: Marmara Üniversitesi - Alternatif Bilişim Derneği
Country: TR
E-mail: melihk76_AT_mykolab.com

Yazar 2
Name: Banu Akdenizli
Org: Yeditepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: banu.akdenizli_AT_yeditepe.edu.tr

Yazar 3
Name: Ali Rıza Keleş
Org: Alternatif Bilişim Derneği
Country: TR
E-mail: arkeles_AT_alternatifbilisim.org
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerIGF, IUF, Internet Yönetişimi
ÖzetBilindiği gibi 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul'da İnternet Yönetişim Forumu (Internet Governance Forum - IGF) konferanslarının dokuzuncusu düzenlendi. Bu konferansa alternatif ve tamamlayıcı olarak da Alternatif Bilişim Derneği 4-5 Eylül tarihlerinde Internet Ungovernance Forum (IUF) adıyla bir başka konferans düzenledi. Bu panel önerisi bu konferansların genel bir değerlendirilmesi ile birlikte Internet Yönetişiminin günümüzdeki sorunlarını tartışacak. Melih Kırlıdoğ 1960'lardan bu yana Internet'in gelişim evrelerini anlatacak ve günümüzde Internet Yönetişimindeki kriz hakkında konuşacak. Banu Akdenizli Internet Yönetişimi kavramını söz ve ifade özgürlüğü açısından irdeleyecek. Ali Rıza Keleş IGF ve IUF konferanslarının genel bir değerlendirmesini yapacak.
Başlıklar Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
Inet-Panel
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC