XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkEski İzmir Sinemaların Lokasyon Uyarlı Mobil Uygulamada Sunulması
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sencer Yeralan
Org: Yaşar Üniversitesi
Country:
E-mail: sencer.yeralan_AT_yasar.edu.tr

Yazar 2
Name: Dilek Kaya
Org: Yaşar Üniversitesi
Country:
E-mail: dilek.kaya_AT_yasar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerMobil uygulama, Sinema salonları, İzmir
Özetİzmir?de ilk yerleşik sinema salonları 1908 yılından itibaren özellikle gayrimüslim grupların ve Avrupa kökenli Levantenlerin yaşadığı, sosyal hayatın merkezi, Kordon?da açılmıştır. Gündelik kent hayatının önemli bir parçası olan bu sinemaların neredeyse tamamı 1922 Büyük Yangın?ında yok olmuş, ayakta kalmayı başarabilen bir iki sinema salonu ise Cumhuriyet?le birlikte Türkleştirilerek faaliyetlerine bir süre daha devam edebilmişlerdir. Kordon sinemaları, Türkiye?de erken sinema tarihi açısından büyük önem arz etmekle birlikte, bu sinemaların tarihi tam bir kayıp tarih görünümündedir. Bu bildiri, 1908-1922 arasındaki dönemde Kordon sinemaları ve Kordon?da sinemaya gitme kültürünü birinci el kaynaklar aracılığıyla yeniden inşa etmeyi ve bu yolla İzmir ve Türkiye?nin sosyokültürel tarihine ve toplumsal hafızasına katkıda bulunmayı hedefleyen, devam etmekte olan bir araştırmadan yola çıkıyor. Bildiri, araştırma sonuçlarının geniş kitlelerle paylaşımını sağlayacak ve Kordon?un bugünkü ziyaretçilerine geçmişin Kordon?unu ve sinemalarını etkileşimli şekilde hatırlama ve deneyimleme olanağı tanıyacak, lokasyon duyarlı bir mobil uygulama önerisinde bulunuyor.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik
Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  45.13 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC