XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKey Internet Issues in Europe: an ISOC Perspective
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Frederic Donck
Org: ISOC
Country:
E-mail: donck_AT_isoc.org
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeler
Özet
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Çocuklar için Güvenli İnternet
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
İnternetin Yasal Boyutları
Nefret Söylemi
Telekomda Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC