XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÜniversitler Özgür Yazılım Kullanıyor mu ?
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zafer Dicle
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country:
E-mail: zafer.dicle_AT_deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Turgut Kalfaoğlu
Org: İYTE
Country:
E-mail: turgutkalfaoglu_AT_iyte.edu.tr

Yazar 3
Name: Engür R. Pişirici
Org: Bilkent Üniversitesi
Country:
E-mail: engur_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 4
Name: Volkan Oransoy
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country:
E-mail: volkan_AT_pau.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeleraçık-kaynak, özgür yazılım, taarruf, insan gücü
ÖzetÜniversitelerimiz kendi internet hizmetlerini sağlarken, özgür yazılım kullanıyorlar mı? Ne ölçüde kullanıyorlar? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Bu konuda, Universiteler arası işbirliği, STK'lar ve özgür yazılım eko-sistemindeki firmalar olarak ne yapılabilir ? Bu konunun İzmir ve çevresindeki Üniversiteler ağırlıklı tartışılması hedefleniyor.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Inet-Panel
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC