XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÖzgür Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi : Fırat Üniversitesi Örneği
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Anl Müngen
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: anmungen_AT_firat.edu.tr

Yazar 2
Name: Sümeyye Bazna
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sumeyyebazna_AT_firat.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerözgür yazılım ile eğitim, özgür yazılım motivasyon
ÖzetYükseköğretim Kurumlarında Özgür Yazılım Temelli Eğitimin İş Hayatında Özgür Yazılım Kullanımı Planlaması Üzerine Etkisi : Fırat Üniversitesi Durum Çalışması Bu çalışma özgür yazılım temelli dersler verilen Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde 3.ve 4.sınıf da okuyan 200 öğrenci arasında yapılmış bir anket çalışmasıdır. Anket özgür yazılım temelli eğitim gösteriminin öğrencilerin programlama ve paylaşım motivasyonuna etkisini ve iş hayatında özgür yazılım kullanılma planların ve yüksek öğretimde özgür yazılım temelli eğitimin özgür yazılımın iş hayatında kullanılması oranının tespitine yönelik bir anket çalışması ve tespitini amaçlar. Bu çalışmada kullanılan ölçek 5 maddeden oluşan Özgür Yazılımın İş Hayatına Etki Ölçeği olarak adlandırılmış ve toplanan verilerin güvenirlilik analizi yapıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.946 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda özgür yazılım temelli eğitim verilen bölümde öğrencilerin %45 'sinin özgür yazılımı iş hayatına taşımayı düşündüğü tespit edilmiştir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Özgür Web Teknolojileri
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya  53.59 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC