XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGoogle Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Karakoç
Org: Akdeniz Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: pamukkaleli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)mehmetkarakoc_AT_akdeniz.edu.tr
Anahtar KelimelerÖzgür Web Teknolojileri, Google Web Toolkit (GWT), GWT-Bootstrap, Açık Kaynak, Java, JavaScript, Otomasyon Sistemi.
ÖzetÖzgür web teknolojilerinden Google Web Toolkit (GWT), tarayıcı tabanlı karmaşık uygulamalar geliştirmek ve bu uygulamaları eniyilemek için kullanılan açık kaynak ve tamamen ücretsiz bir geliştirme aracıdır. GWT, web uygulamaları inşa etmede genel bir çatı olmakla beraber, aynı zamanda mobil ve tablet uygulamaları geliştirmek amacıyla da kullanılabilir. Dünya çapında binlerce geliştirici tarafından kullanılan GWT, geliştiricilere Java?da istemci taraflı uygulama yazmaya olanak sağlar. GWT ile yazılan uygulamalar tarayıcılar arası uyumludur ve GWT her tarayıcı için uygun ve optimize edilmiş JavaScript kodunu üretir (GWT derleyicisi Java?da yazılmış tüm uygulama kodunu JavaScript?e derler). GWT, büyük ölçekli ve yüksek performanslı sürdürülebilir uygulamalar geliştirmede ve bu uygulamaların bakımını kolay bir şekilde yapabilmede son derece iyi bir alternatiftir. Bu bildiride, tüm bu avantajları içeren ve GWT ile geliştirilen Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi ele alınmaktadır. Bu sistemde aynı zamanda, web uygulamaları geliştirmek için kullanılan, Twitter?ın arayüz kütüphanesi olan ve GWT?yi de içeren GWT-Bootstrap (Twitter Bootstrap bileşenlerini içeren GWT kütüphanesi) aracından da yararlanılmıştır. Bu araç basit ve esnek bileşenler, stiller ve eklentiler içermektedir. Ayrıca daha hızlı ve görsel GWT uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır. Otomasyon sistemi geliştirilirken, bu iki aracın bileşenleri kullanılarak arayüzler tasarlanmış ve tüm kodlama Java programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. GWT?nin kullanıcı arayüzü inşa etme kütüphanesi, pek çok arayüz bileşenini içermekte olup; GWT uygulamaları, tüm belli başlı tarayıcılarda, Android içeren akıllı telefonlarda, iOS tabanlı telefon ve tabletlerde çalışabilmektedir. GWT aracının gücü Java ile yazıp JavaScript ile çalıştırma imkânından gelmektedir. Öte yandan GWT?nin Java tabanlı olması, Java geliştiricileri için düşük ölçüde öğrenme çabası gerektirmektedir. Bu bildiri ile amaçlanan, önemli bir özgür web teknolojisi olan GWT ile JavaScript bilgisi gerektirmeksizin sadece Java programlama dili kullanılarak esnek ve kullanışlı web tabanlı uygulamalar geliştirilebilmesidir. Bu bağlamda, bildiri GWT ve GWT-Bootstrap araçları ve ilgili bileşenlerini, kullanımlarını, uygulama geliştirme süreçlerini ve bu kapsamda geliştirilen otomasyon sistemini içermektedir. Çalışma kapsamında, uygulama konuşlandırma, hata giderme, sürdürülebilirlik ve bakım, iyileştirme ve düzenleme gibi konular da ele alınacak; geliştirilen sistem baz alınarak, geliştiriciler ve kullanıcılar için GWT?nin sağladığı imkânlardan ve web uygulamalarının esnekliklerinden bahsedilecektir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Özgür Web Teknolojileri
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya  470.71 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC