XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÜniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Süleyman Emir TURNA
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turnaemir_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Kökten Ulaş BİRANT
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulas_AT_cs.deu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)turnaemir_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerBilgi Sistemleri, Üniversite, Üniversite Sistemleri
ÖzetBilgi sistemleri yaşamımızın her alanına yayılmış durumda. Dış kaynaklardan bilgi alımı yapılması için bize yardımcı olabilecek en hızlı yöntem olarak bu sistemleri düşünebiliriz. Özellikle çok büyük veriler barındırıp işliyorsanız bilgi sistemleri vazgeçilmez bir öğedir. Bu açıdan da genellikle ciddi sistemler banka, hastane, kütüphane, üniversite...vs gibi yerlerde bulunmaktadır. Çalışmamız şu an aktif olarak kullanılan ve kullanılmaya devam edilecek bir sistem hakkındadır. Çalışmamızda bir üniversitedeki tüm fakülteleri, tüm birimleri ve tüm kişileri kapsamaktadır. Kapsamının sebebi ise en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi herkesin ve herşeyin takip edilebilmesidir. Bu amaçla geliştirilen sistemimiz insanlar için işlerini ve yaşamlarını daha kolay ve hızlı hale getirecektir. Sistemimiz büyük bir işletmede, özellikle bir üniversite, herkesi ve heryeri kapsamakta ve bu öğelerin birbiriyle ilişkili olmasını sağlamaktadır. Farklı odalar, lokasyonlar, şehirler önemli olmamaktadır. Yapılan her değişiklik birbirini etkilemekte ve haberdar etmektedir. Bu sebeple tüm sistem yaşayan bir organizma gibi çalışmaktadır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  268.56 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC