XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Çelik
Org: Hacettepe Üniversitesi, Kütüphan-e Türkiye Projesi
Country: TR
E-mail: ahmetchacettepe_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)Ahmet Çelik
Anahtar KelimelerKütüphan-e Türkiye, internet kullanımı,sayısal bölünme, dezavantajlı bireyler, halk kütüphaneleri
ÖzetToplumdaki dezavantajlı bireylerin, sayısal bölünmeden olumsuz etkilerini önlemede halk kütüphanelerinin nasıl kullanılabileceğini araştırmak üzere, 1 Temmuz 2013'te Kütüphan-eTürkiye pilot projesi başlatılmıştır. Pilot proje kapsamında 78 halk kütüphanesi bulunmaktadır. İlk aşamada kütüphane çalışanları tanıtım ve bilgisayar becerileri konusunda eğitilmiş, bu eğitimleri alan kişilerin de vatandaşları eğitmeleri, daha sonra da bu eğitimlerin etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi planlanmıştır. 2015 Kasım ayında bitecek pilot çalışma sonunda, tüm halk kütüphaneleri için bir model ortaya konması hedeflenmektedir.
Başlıklar E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
Dosya  244.09 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC