XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOrta Okul Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile Uyku İlişkisi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: Mega Eğitim Danışmanlık Merkezi-Uşak
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Deniz Gezen
Org: Fatih Eğitim Kurumları
Country: TR
E-mail: mega.egtm_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ayşegül ÇELİKKANAT ERİM
Org: Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: cancanmycan79_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)dr.aksut_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelerinternet, facebook, sosyal ağlar, twitter
ÖzetSosyal ağ sitelerinin günlük yaşamda bireylere sağladığı kazanımları savunanlar, internet platformunda sosyal ağlar sayesinde insan ilişkilerinin geliştiğini öne sürmektedirler. Sanal olsa bile edinilen arkadaşlıklar, sohbet ve kendini ifade etme yetisinin gelişmesine sebep olmaktadır. Sosyal ağlar aracılığı ile edinilen arkadaşlıklarla çevre kazanımı da gerçekleşmiş olmaktadır. Sosyal ağ sitelerinin günlük yaşama olumsuz etkileri bulunduğunu öne sürenler de vardır. Ancak sosyal ağlar gibi online araçlar insanların yeni sosyal bağlar yaratmalarını, keşfetmelerini ve geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Çocukların yaratıcılıklarını bireysel aktivitelerle sergilemeleri yerinde bir davranıştır. Bunun gerçekleşmesi için internet dahil her türlü olanak onlara sunulmalıdır. Sosyalleşmeleri açısından sosyal ağlar da katkı sağlayabilir. Bunun bilinçli bir şekilde kullanımı eğitimcilerin işini de kolaylaştırabilir. Ancak kullanım sırasında bağımlılık ya da istenmeyen durumların yaşanması önlenmelidir. Orta okul öğrencilerinin sosyal ağları kullanma amaçları arasında ?yeni çevre edinme? nin en önde gelmektedir. Öğrencilerin yaş itibari ile bu tercihi yapmaları doğaldır. Araştırmalarda çocukların %20 ile %30?unun aileleri tarafından önemsenen uyku problemleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çocukların %27?sinin uykuya dalma güçlüğü çektiğini ve %25?inden daha fazlasının gece sık uyanmaktan yakındığı belirtilmektedir. Bu problemin nedenleri arasında uzun süre internet kullanımı da sayılabilir. Orta okul öğrencilerinden ?seçkisiz örneklem alma yöntemiyle? saptanan 450 katılımcı ile yapılan bu çalışmada; çocukların internet ve sosyal ağlarda kalma süresi, kullanma amacı ve cinsiyetleri ile uykuya yönelik tutumları arasındaki ilişki araştırılacaktır. ABSTRACT The persons who defend social network websites gain in daily life, suggest that realitionships develops through social Networks. Friendship even though virtual, cause to develop the ability of chat and self expression. But some people suggest that social Networks have damages for us. It ıs an appopriate behavior that childrens exhibition their creativity by using individual activity. For that happen, all the facilities should be provided to them including internet. Social Networks can help them to be social individuals. If ıt ıs used in a conscious way, ıt can facilitate educators work to. but during use, addiction or unwanted situatons should be avoided. Among the objectives of secondary students acquire new environment is ranked first. when their age is thought, students making this choice is normal. twenty or thirty percent of children have sleeping problem. One of the reason of this problem can be using internet. as determined by this research method of random sampling was carried out with 450 participants who are attending on secondary school. In thıs study ıt will be researched that; children having internet and social network time period, the purpose of using internet, their gender, attitudes towards sleep.
Başlıklar Sosyal Ağlar: Analiz ve toplumsal etkileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC