XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkFatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen Değerlendirilmesi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Dr. Ruken Akar Vural
Org: Adnan Menderes Üniversitesi - BÖTE Bölümü
Country: TR
E-mail: rakarvural_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Veysel Karani Ceylan
Org: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: TR
E-mail: veysel232_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)05058212030- veysel232_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerFatih Projesi, Hizmetiçi Eğitim, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Eğitim Teknolojileri, Nitel çalışma, Sınıf içi Teknoloji Kullanımı
ÖzetFatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Çalışmamız Fatih Projesinin önemli bileşenlerinden birisi olan Hizmetiçi Eğitim çalışmalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirmesini amaç edinmiştir. Bu kapsamda Muğla ili Milas ilçesindeki Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursuna katılan 4 okuldaki 19 branş öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme sonuçlarına göre yapılan Hizmetiçi Eğitimin yapısal bir takım sorunları olduğu ve bunun yanında öğretmenlerin kazanması beklenen tekno-pedegojik becerilerin yeterince kazandırılmadığı sonucuna varılmıştır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  242.16 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC