XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkE-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erkan Özdemir
Org: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erkanozdemir_AT_karatekin.edu.tr
Diğer Yazar(lar)erkanozdemir06_AT_gmail.com / 05054847995
Anahtar KelimelerE-devlet, EBYS, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, DYS, Doküman Yönetim Sistemi, Tasarruf
ÖzetE-Devlet Kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu: Gaziantep Üniversitesi Örneği Bilgi teknolojilerindeki yenilikler, elektronik devlet (e-devlet) uygulamalarının kullanımını yaygın hale getirmiş ve belge yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Basılı belgelerin elektronik ortama aktarılmasıyla kullanılan doküman yönetim sistemi, bu süreçte yerini elektronik belge yönetim sistemine (EBYS) bırakmıştır. Bu kapsamda EBYS, kurumlar açısından stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye?de EBYS üzerine birçok çalışma yapılmış, fakat konunun tasarruf boyutuna yeterince yer verilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, EBYS?nin üniversitelere sağladığı tasarruf boyutunu gözler önüne sermek ve EBYS?ye geçen ve/veya geçme sürecinde olan kurumlara bir rehber oluşturmaktır. Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi?ndeki veriler baz alınarak, üniversiteler açısından EBYS?nin tasarruf boyutu incelenecektir.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Inet-Bildiri
Dosya  391.14 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC