XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOyun Teorisinin Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serap ERGÜN
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serapbakioglu_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Tuncay AYDOĞAN
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tuncayaydogan_AT_sdu.edu.tr

Yazar 3
Name: Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sirmagok_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerOyun teorisi, Nash dengesi, strateji, bilişim güvenliği, saldırı tespit sistemleri
ÖzetOyun Teorisinin İnternet Ortamında Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma Bilişim sistemleri güvenliği konusunda yapılan araştırmalar ve projeler internetin askeri, e-devlet, e-sağlık, e-ticaret, e-öğrenme, gibi konularda tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte hız kazanmıştır. Günümüzde de bilişim sistemleri güvenliği alanındaki araştırmalar devam etmektedir. Bilgisayar ağlarında taşınan, işlenen ve saklanan bilgilerin artmış olması, güvenliğin dolayısıyla da güvenlik araştırmalarının önemini daha da artırmıştır. Bilişim sistemlerine bağımlılığımız gün geçtikçe arttığından, bu sistemlerin ve bunlar üzerinde işlenen, üretilen, saklanan ve iletilen bilginin güvenliğinin önemi de bağımlılığa paralel olarak artmaktadır. Bu çalışmada oyun teorisi bilişim güvenliği kavramlarından ve saldırı tespit sistemlerinden bahsedilmiştir. Bilgisayar ağlarında oyun teorisinin kullanılması araştırılmış ve geniş bir literatür özetine yer verilmiştir. Çalışmalarda genel olarak bilgisayar ağına saldıran ve bilgisayar ağını savunanlar arasında oyunlar modellenerek, oyuncuların seçmesi gereken stratejiler belirlenerek oyunun Nash dengesinin bulunması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Başlıklar İnternetde Güvenlik, virus, spam ve bireysel savunma
Dosya  91 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC