XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yiğit Açık
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yigitacik_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Erhan Parıltay
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pariltay_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Fazıl Apaydın
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fazil.apaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)yigit.acik_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerYeni Medya, Web TV, Televizyon Yayıncılığı.
Özetİnternet alt yapısının ve servislerinin sürekli gelişimi kitle iletişim araçlarının dönüşümünü de beraberinde getirmiştir. Karasal ve uydu yayıncılığı yapan pek çok televizyon kanalı seyircilerine web üzerinden de ulaşabilmek için bu alanda yeni oluşumları hayata geçirmiştir. Bu makalede, web yayıncılığı alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan bir televizyon kanalının kuruluş öncesi planlama, idari ve teknik yapılanma, içerik üretimi ve yayına başlandıktan sonra belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme düzeyi konusunda genel bir değerlendirme amaçlanmaktadır.
Başlıklar Yeni Medya
Dosya  83.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC