XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilişim STK'ları üzerine bir inceleme
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Altuğ Akın
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: altug.akin_AT_ieu.edu.tr

Yazar 2
Name: Burak Doğu
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: burak.dogu_AT_ieu.edu.tr

Yazar 3
Name: Oral Gerek
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oral.gerek_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)doguburak_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSTK, internet, bilişim
Özetİnternet ve bilişim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üzerine bir inceleme: Sınırlar ve ihtimaller Türkiye?de medya alanında faaliyet gösteren ya da medya alanına dair çalışmaları olan çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) bulunmaktadır. Medyanın basın, yayıncılık ya da sinema gibi çeşitli kollarıyla ilgili olarak örgütlenen söz konusu STK?lar, kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyetler, eylemler ortaya koymaktadır. Bu oldukça kalabalık ancak akademik çalışmalara yeterince konu olmamış alanda, Aydın Doğan Vakfı gibi doğrudan medya sahipleri eliyle kurulan yapıların yanı sıra özdenetim gayesiyle çalışan Basın Konseyi gibi kuruluşlar bulunmakta; ayrıca Hrant Dink Vakfı gibi izleme-takip yapan yapılar ya da doğrudan çalışanların haklarını gözeten Sinema Emekçileri Sendikası gibi örgütlenme biçimleri bir arada yer almaktadır. Bu çalışma, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren STK?ların bir alt grubunu, İnternet ya da bilişim alanına odaklanan yapıları konu almaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de İnternet kullanımının yaygınlaşmasına paralel bir şekilde sayıları artmakta olan Alternatif Bilişim Derneği, Linux Kullanıcıları Derneği, İnternet ve Hukuk Platformu, Telekomcular Derneği, Erişim Sağlayıcıları Birliği, İnternet Teknolojileri Derneği, Açık Kaynak Kod Platformu, Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı gibi farklı eğilimler sergileyen STK'ların kuruluş amaçları, eylem-faaliyet türleri, organizasyon biçimleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri incelenecektir. Bu amaçla, İnternet ya da bilişim alanına dair faaliyet gösteren STK'lar seçilecek ve seçilen kurumlar üzerine derinlemesine araştırma yapılacaktır. Araştırmada kullanılacak yöntemler arasında kurumlar tarafından üretilen belgelerin taranması, kurum temsilcileriyle yapılacak derinlemesine mülakatlar ve ikinci el kaynakların incelenmesi yer almaktadır. Çalışmanın nihai amacı, bir yandan söz konusu alanda bulunan STK'lara dair detaylı bir tablo ortaya koymak suretiyle medya ve sivil toplum ilişkisinde gözlenen sorunları teşhis etmek, diğer yandan bu STK'ların İnternet ya da bilişim eksenindeki eksikliklerin giderilmesi konusundaki katkılarını saptamaktır. Araştırmadan edinilen bulgulardan hareketle, alandaki mevcut güçlüklerin giderilmesi yolunda sivil toplumun sınırları ve barındırdığı ihtimaller tartışılacaktır.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  150.27 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC