XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGenişleyen Internet, Karmaşık Sistemler ve Ağ Bilimi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nejat Kutup
Org: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: nejat.kutup_AT_ieu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerInternet, web, ağ, ağ bilimi, karmaşık ağlar
ÖzetBu çalışmada yakın bir zamanda tanımı ve uygulamaları yapılmaya başlanmış olan Ağ Biliminden bahsedilecektir. Internet?in getirdiği ve yaygınlaşan kullanımından dolayı sürekli genişlemesi; Ağ Bilimi ile anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Bu girişin ardından ?Neden internet ve/veya insan hücresi gibi çok farklı sistemler, aynı ve benzer serbest ölçekli bir mimariye sahip olabilir ve aynı kurallara uyabilir?? sorusuna yanıt aranacaktır. İkinci bölümde karmaşık-ağlar bakış açısı ile tüm tanımlı ağlar incelenecek ve Ağ Bilimi kullanarak içeriğinde ki ağ yapılarının belirli bir kurallar ile genişlediği ve bu anlaşılmadan farklı karmaşık sistemlerin anlaşılmasının güç olduğu doğrulanmaya çalışılacaktır. Ağ bilimi (Network Science), Karmaşık Ağları (Complex Networks) incelemek ve yorumlamak için yaklaşık son 10 yılda araştırma konusu olmuş, birden fazla bilim dalının birleşimi ile tanımlanabilen yeni bir bilim dalıdır. Fizik, biyoloji, sosyal ve dijital alanlarda birçok sistemleri değerlendirir. Internet, Web, Hücresel Ağlar (Cellular Networks), Semantik Ağlar, Protein Ağları, Sosyal Ağlar, dahil olmak üzere çok çeşitli inceleme alanı vardır. Rassal ağlar (Random Networks), Küçük Dünya Ağları (Small Word Networks) ve Ölçekten Bağımsız Ağlar (Scale-free Networks) olarak adlandırılan önemli ağ topolojileri ve bunların özelliklerini inceler. Yaşantımızda fiziksel, biyolojik ve sosyal ağlar olarak sınıflayabileceğimiz çeşitli ağlar bulunur. Fiziksel ağlar; elektrik enerjisi, su dağıtım ağları, telefon, internet, web gibi telekomünikasyon ağları, hava limanları, otoyollar, demiryolu ve deniz yolu gibi ulaşım ağları ve benzeri ağlardır. Biyolojik ağlar; bir hastalığın yayılması ile ilişkili hastalık bulaştıran ağlar, doğada ki ekolojik ağlar, soylar arasında hayatın iletilmesi ile ilişkili gen ağları ve benzeri ağlardır. Sosyal ağlar ise; insan ilişkilerinden ortaya çıkan aile fertlerinin akrabalık ağı, okul-iş-çevre ye bağlı olarak ortaya çıkan ağlar, Bu yapıları ve genişlemeleri hakkında bilgi sahibi olursak, bu ağları yönetebilir ve insanlık yararına olabilecek çıkarımlar yapabiliriz.
Başlıklar Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya  507.41 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC