XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTwitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat Önderliği
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Neşe Kars
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nesekars_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Esennur Sirer
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esennursirer_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Nursel Bolat
Org: İstanbul Arel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nurselbolat_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ayşegül Akaydın
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aysegul.akaydin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)aysegul.akaydin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTwitter, Sanal Aktivizm, Kanaat Önderi
ÖzetSanayi toplumu için kilit unsur enerjiydi; ucuz, erişilebilir, seyyar enerji kaynaklarına ulaşıldıkça, insan bedeninin enerjisi de artmış ve aklın gelişim süreci başlamıştır. Ağlar oluşturma becerisi ise, 1970?lerdeki telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerden sonra mümkün olmuştur. Ortaya çıkan enformasyon teknolojisi devrimi, yeni ve küresel ekonominin yaratılması için parçalanamaz maddi bir temel hazırlamıştır (Castells, 2008:203). 1990?lardan itibaren hayatımıza dahil olan internet, zamansal ve uzamsal anlamda yaşamımızın akışını değiştirmiştir. İnternet bir anlamda dünya üzerindeki en büyük ve en yaygın ağın ismi olarak değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan enformasyon teknolojisi günümüzde insanların fiziki ortamlarda bir araya gelmelerine gerek kalmadan sosyalleşmelerine olanak sağlamıştır. İnternet ortamında sosyal ağlar sayesinde insanların sosyalleşmeleri hatta toplumsal hareketleri başlatabilecekleri genel kanısı yaygındır. Castells?e göre; sosyal hareketler, internet üzerinden sosyal ağlar yoluyla başlamakta olup, kent uzamını işgal etmektedir. Toplumsal hareketlerin yeni uzamsal biçimi özerklik uzamı olmaktadır. Resmi liderlik ihtiyacına gerek kalmadan ağlarla yatay işbirliği ve dayanışma sağlanmaktadır (Castells, 2013: 191-196). Bu görüşlerin aksine Türkiye?de, sosyal ağlarda özellikle twitter üzerinden gelişen toplumsal hareketlerde, kanaat önderlerinin sıradan insanlar olma olasılığı oldukça zayıf görünmektedir. Tanınmış insanların ya da başka bir ifade ile geleneksel kitle iletişim araçları aracılığıyla popüler olmuş kişilerin twitter?da da kanaat önderi olma olasılıkları yüksektir. Bu çalışmada, twitter?ı en çok kullanan 18-22 yaş aralığında, akıllı telefonu olan ve sanal ortamları kullanma olasılığı yüksek kitle olarak üniversite gençliği özel olarak seçilerek alan araştırması yapılacak ve kanaat önderi olma olasılıkları araştırılacaktır.
Başlıklar Digital Activisim
Inet-Bildiri
Dosya  37.52 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC