XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşe Peri Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aperi_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)meminmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAkıllı televizyon, yaşam boyu öğrenme, uzaktan öğrenme, öğrenme deneyimleri
ÖzetYaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar Özet: Yaşamboyu öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve ev-aile ortamı bu süreçte önemli bir yer kaplar. Ortak kullanıma yönelik bir ev eşyası durumunda olan televizyonların günümüzde geleneksel işlevinin yanısıra internet erişimi gibi ek işlevlere sahip olmaları, yeni etkileşim biçimlerini sunmaları, birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebilmeleri ve giderek bilgisayarlarla bütünleşmeleri onlara akıllı televizyon niteliği kazandırmaya başlamıştır. Bu çalışmada akıllı televizyonların özellikleri yaşam boyu öğrenme bağlamında gözden geçirilerek, farklı yaşam evrelerindeki ev bireylerinin potansiyel öğrenme deneyimleri incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda akıllı televizyonların yaşam boyu öğrenme için teknolojik özelliklerinin sağladığı olanakların yanı sıra medyaya dayalı biçimsel olmayan öğrenmeyi zenginleştirmesi, öğrenme süreçlerinin günlük yaşama zahmetsizce eklemlenebilmesi ve aile bireylerinin birbirlerinin öğrenme deneyimlerine katılmalarına olanak sağlaması gibi farklı öğrenme deneyimlerine yol açtığı görülmüştür.
Başlıklar Çocuklar için Güvenli İnternet
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
IPTV
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
Dosya  30.6 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC