XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTango Kullanımının Analizi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zuhal Akmeşe
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zuhalakmese_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Kemal Deniz
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kedeniz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05466912984 zuhal.akmese_AT_istanbul.edu.tr
Anahtar KelimelerSosyal ağlar, akıllı telefonlar, internet, Apps, yeni iletişim kanalları, Tango
ÖzetTango Kullanımın Analizi Akıllı Telefonlarda Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları: Tango Örneği *Zuhal AKMEŞE **Kemal DENİZ Özet Günümüzde iletişim teknolojileri çok hızlı bir biçimde gelişim göstermektedir. İletişim teknolojilerinin gelişimi, bu teknolojilerin sosyal yaşamın her alanında etkili olmasına olanak sağlamaktadır. İletişim teknolojilerinin bu hızlı gelişimi ve yeni medya olarak adlandırılan internetin sosyal hayata dâhil olmasıyla birlikte her geçen gün sayıları artan sosyal paylaşım ağları, hayatın her alanında etkili olmakta ve gündelik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmektedir. İnternetin sosyal hayatta yaygın bir biçimde kullanılmasıyla birlikte ?akıllı telefon? olarak adlandırılan yeni cihazlar ortaya çıktı. Bir iletişim aracı olmanın yanı sıra, elde taşınabilen bir bilgisayar, fotoğraf makinesi, video/ses kayıt cihazı, radyo, navigasyon, pusula, müzik çalar gibi bir çok özelliği de bünyesinde barındıran bu iletişim araçlarına uygun uygulamalar geliştirildi. Bu tür telefonlara hızlı yüklenebilen ve kısaca ?Apps? olarak adlandırılan çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Mobil teknolojilerdeki bu gelişmelere eğitim, sağlık, iletişim, ekonomi, bankacılık ve daha bir çok alanın hızla adapte olduğu görülmektedir. Bütün alanlara dair uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır. İletişim alanına dair bir çok app bulunmakta bunların çoğu internet bağlantısı aracılığıyla ücretsiz, sesli, görüntülü iletişime ve anlık mesaj gönderimine olanak vermektedir. Bu çalışma, mobil telefonlarda kullanılan Tango adlı uygulamanın kullanımına dair bir araştırmayı içermektedir. Çalışma iletişim uygulaması olarak üretilen Tango uygulamasının (app) ne amaçla kullanıldığına dair sonuçlara ulaşmaya çalışmış, bu bağlamda açılan bir kadın, bir erkek profili üzerinden değerlendirme yapılmış ve sonuçlar istatistiki verilere dönüştürülerek bu veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca farklı yaş ve cinsiyette 100 Tango kullanıcısıyla görüşmeler yapılarak uygulamanın kullanım amacına dair veriler elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal ağlar, akıllı telefonlar, internet, Apps, yeni iletişim kanalları, Tango *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi zuhal.akmese@istanbul.edu.tr- 0(546)6912984 ** İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi kemal.deniz@istanbul.edu.tr- 0(545)4359024 Giriş Geleneksel kitle iletişim araçlarının üstlendiği bir çok görevi, günümüzde sosyal medya ya da yeni medya olarak adlandırılan internet tabanlı teknolojiler üstlenmiş durumdadır. İnternet sağladığı bu olanaklar dolayısıyla günlük hayatta yaşamın her alanına girmiştir. İnternetin sağladığı olanaklar aracılığıyla dünyanın bir ucundan öteki ucuna anlık duygu, düşünce ve ileti paylaşımı olanaklı bir hal almıştır. Bu durum eskiye oranla farklı bir dünya düzenini beraberinde getirmiş ve bu yeni dünya düzeni olarak tanımlayabileceğimiz sistemde zaman ve mekan kavramlarının da anlamlarında değişim yaratmıştır. Bu noktada Timisi?nin de ifade ettiği gibi internetin, insanın iletişimde bulunabilme mekanlarına bir yenisini eklediğini (Timisi, 2003:147) söylemek olanaklıdır. Son yıllarda internetin kullanımına dair yapılan incelemelere bakıldığında, internetin en yaygın kullanım amaçlarından birinin de, sosyal ağ siteleri aracılığıyla iletişim kurmak ve ilgili site üyeleri arasında paylaşımda bulunmak olduğu görülmektedir. Sosyal ağ siteleri milyonlarca kullanıcıya sahip geniş birer iletişim ortamıdır. Kullanıcıların, kullanıcı adı, profil fotoğraf, profil bilgileri oluşturmalarına, genel veya özel mesaj (direct message) göndermelerine (ses, video, fotoğraf, belge, materyal) ve bu materyalleri kullanarak ağda yer alan üyelerle iletişim kurmalarına izin veren üye tabanlı topluluklar, sosyal ağ siteleri olarak tanımlanabilir (Pempek, Yermolayeva ve Calvert, 2009 akt. Barış, Tosun, 2013). Bütünüyle dijital kodlarla üretilen ve kullanıcının/tüketicinin hem içerik üretmesine hemde ürettiği içerikle ortama dahil olmasına olanak sağlayan bu mecrada birey bir yandan sosyal ağlar aracılığıyla profiller oluşturarak ideal kimliğini inşa edip, kendine ait bilgiler sunarken, bir yandan da isteklerini, beğenilerini, ruh halini, sosyal politik olaylara karşı duygu, düşünce ve tepkisini bu ağlar aracılığıyla kitlelerle paylaşma olanağı bulmaktadır. Bireylere kendilerini, ürün veya işlerini tanıtma, yeni arkadaşlıklar kurma, eğlenme, paylaşımda bulunma, video, hareketli görüntü, fotoğraf, animasyon vb, materyalleri diğerleriyle paylaşma imkanı tanıması, hem sosyal ağların kullanıcı sayısını arttırmakta hem de kullanım amacında farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzde sosyal ağlar, reklam, tanıtım, sağlık, ekonomi, eğtim, finans, politika, iletişim ve daha bir çok alanda yaygın ve etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Sosyal ağların, sağladığı avantajlar dolasyısıyla insanların ağırlıklı olarak başkalarıyla iletişim kurma ve paylaşımda bulunma amacıyla yoğun bir şekilde kullandığı en güncel internet uygulamalarının başında geldiği görülmektedir. Dijital teknolojinin günümüzde cep telefonlarında kullanılması ve akıllı telefon olarak nitelendirilen iletişim araçları aracılığıyla mobil internet kullanımının olanaklı olmasıyla birlikte artık sosyal ağlara cep telefonları aracılığıyla her an bağlanmak ve bu ağları kullanmak olanaklı olmuştur. Facebook, twitter, flicker, myspace, thumbler, instagram, foursquare, skype ve daha birçok sosyal ağ uygulamasına cep telefonundan ulaşan, bu ağları internet üzerinden ücretsiz ve kolay bir şekilde kullanan bireyler için sosyal ağlar gündelik yaşamın olmazsa olmaz araçlarından biri haline gelmiştir. Birey duygu ve düşüncelerini anlık iletilerle twitter üzerinden paylaşırken, hayatına dair detayları, ruh halini, bir konu yada güncel durumla ilgili görüşlerini ya da gezdiği yerleri ve fotoğraflarını facebook üzerinden ağdaki diğer üyelerle paylaşarak bu platformlarda farklı bir sosyalleşme gerçekleştirmektedir. Bireyler facebook, twitter, foursquare, instagram gibi uygulamalar aracılığıyla kendine ait bilgileri görüntüleri, duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde paylaşmakta ve kendilerine ait oluşturdukları ideal kimliklerle bu mecralarda var olmaktadırlar. Bu sanal ortamdaki ilişki ağları gerçekte yüzyüze kurdukları ilişkilerden ve iletişimden çok daha yoğun ve açık olabilmektedir. Akıllı telefonların yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, sosyal ağlar, şirketler, bankalar daha kolay ve hızlı erişim sağlamak adına telefonlara uygun apps/uygulamalar geliştirerek kullanıcıların hizmetine sunmakta bu uygulamalar aracılığıyla akıllı bir telefona sahip her yaştan, kesimden birey bu ağları kullanabilmektedir. Bu durum internetin ve akıllı telefonların kullanmını yaygınlaştırdığı gibi, aynı zamanda bireyin sosyal hayatı, ilişki kurma biçimleri, iletişimi ve genel olarak yaşantısında farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzde cep telefonları iletşim ve sms gönderen araçlar olmaktan çok uzaklaşmış, cep telefonları sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkmış, rehber, kişisel sekreter, video, kamera, fotoğraf makinası, saat, takvim, kronometre, usb bellek, navigasyon cihazı, banka, ansiklopedi takvim, sağlık danışmanı, sözlük ve daha bir çok işi bir arada yapmaya yarayan fonksiyonel bir asistan haline gelmiş durumdadır. Bu kadar çok fonksiyonu bir arada bulundurması onu daha da cazip hale getirmektedir ve her geçen gün cep telefonu kullanıcı sayısı artmakta hatta bazı kullanıcılar birkaç telefonu bir arada kullanma eğilimi göstermektedir. Birçok fonsiyonun bir arada komplike bir şekilde kullanımı literatürde yakınsama kavramıyla açıklanmaktadır. Teknolojide yakınsama, farklı cihazlarda yapılan işleri gittikçe gelişen teknolojik tek bir cihazla yapabilmenin terminolojik bir tanımıdır (Taşdelen, 2011). Ya da başka bir anlamda, tüm cihazların giderek birbirine benzemesi, birbirini besler hale gelmesi olarak ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda günümüzde yaygın bir şekilde kullanım alanı bulan akıllı telefonlar yakınsamaya iyi bir örnek teşkil etmektedir. Akıllı telefonların bu özelliğinden dolayı cep telefonu sahipliği gün geçtikçe artış göstermektedir. Türkiye?de internet ve buna paralel olarak akıllı telefon kullanımı her geçen yıl artarak daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye?de 2009 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen ?Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması? sonuçlarına göre hanelerin % 30,0?ı internet erişimine sahiptir. İnternet erişimi olmayan hanelerin % 30,1?i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir (http://www.tuik.gov.tr, 2009). Türkiye?de internet kullanımının yanında yaygın bir biçimde cep telefonu kullanımı da bulunmaktadır. Yaklaşık 2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye?de %89 penetrasyon oranına tekabül eden 63,6 milyon mobil abone bulunmaktadır (TEHS, 2009: 24). Türkiye?deki cep telefonu sahiplik oranları incelendiğinde, hanelerde cep telefonu sahipliği oranının 2011 yılı itibariyle %90,5?e ulaşması ve bu sahipliğin kentsel ve kırsal alanda (%92,8 ve %85) birbirine yakın değerde olması, cep telefonu sahipliğinin ülke genelinde yaygınlığını göstermektedir (Tuik, 2011). Bu rakamlar, Türk halkının yeni iletişim teknolojilerine ilgisini ve bu alandaki teknolojilerin kullanımına yönelik taleplerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Cep telefonu kullanımının yaygınlık göstermesi sosyal ağların kullanımıyla paralellik arz etmektedir. Telefonlar için geliştirilen apps/uygulamalar oyun, sözlük, gramer, fotoğraf düzenleyici, ücretsiz sesli ve görüntülü görüşme, arkadaşlık siteleri, ekonomi, finans, sağlık kısaca bütün alanlarla ilgili uygulamaları içermektedir. Bu çalışmada örnek olarak internet aracılığıyla sesli ve görüntülü konuşmaya olanak sağlayan, sms gönderimi ve veri aktaramını olanaklı kılan android ve ios işletim sistemlerine uyumlu Tango uygulaması seçilmiştir. İncelemenin amacı Tango uygulamasının ne şekilde ve hangi amaçlarla kullanıldığına dair saptamalarda bulunmaktır. Bu noktadan hareketle farklı yaş, sosyoekonomik gelir düzeyine sahip ve farklı eğitim derecesine sahip 100 Tango kullanıcısı ile uygulamaya dair görüşme yapıldı ve biri erkek diğeri kadın olmak üzere aynı tarihte iki farklı kullanıcı profili açılarak bu profiller aracılığıyla kurulan iletişim talepleri 1 haftalık süreçte gözlemlenerek bu veriler tablolaştırılarak bu uygulamanın kullanım amacına dair bir takım veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere değerlendirme bölümünde yer verilmiş, elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. Akıllı Telefonlar, Sosyal Ağlar ve Uygulamalar Akıllı telefon (smartphone), cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere, bilgisayar dünyasının bir ürünü olan PDA (Personal Digital Assistant- kişisel sayısal yardımcı)?lerin özelliklerinin de eklenmesiyle tasarlanan gelişmiş mobil iletişim cihazları (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon) olarak tanımlanmaktadır. Akıllı telefonlarda mobil işletim sistemleri bulunmaktadır (Symbian, Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS). Bu işletim sistemleri sayesinde birçok farklı amaç için daha aktif bir şekilde kullanılabilmekte ve hemen hemen her iş için uygulamalar bulunabilmektedir. Sıradan cep telefonlarına kıyasla sahip oldukları bu ileri düzey işletim sistemleri sayesinde birçok uygulamayı çalıştırabilen akıllı telefonlar portatif iletişim cihazları olarak da tanımlanır. Büyük dokunmatik ekran ve fiziki qwerty klavyeli olmak üzere iki ana kategorisi mevcuttur. Dokunmatik olanların ekran boyutu ortalama 3,5 inç (8,8 cm) civarındadır. Son dönemlerde daha büyük ekranlı akıllı telefon modelleri de piyasaya sürülmektedir (HTC, Samsung, Nokia Lumia vb.) ve bu telefonlar tablet bilgisayar boyutuna yaklaşmaktadır. Dokunmatik ekran telefonlar genellikle internet kullanımı, sosyal ağ kullanımı, müzik, oyun vb ihtiyaçları karşılamaya uygun içeriğe sahiptir. Bütün akıllı telefonlar Wİ-Fi/3G/4G bağlantı özelliğine sahiptir. Qwerty klavyeli model akıllı telefonlar ise üst yarısı ufak bir ekran, alt kısımda qwerty klavyeden oluşmakta bu tip akıllı telefonlar ise firmaların ortak tanımına göre, sms ve e-posta kullanımına öncelik vererek tasarlanmış modeller olarak karşımıza çıkmakta, iş telefonu olarak bilinmektedirler (BlackBerry, General Mobile fox, Nokia C3,E5, Samsung Trevy, Sony Ericson Xperia, LG vb). Akıllı telefonların model ve serilerine uygun uygulamalar bulunmakta kullanıcı firmanın modele uygun olarak ürettiği uygulamayı telefona yükleyerek aktif hale getirmekte ve kullanmaktadır. Bu uygulamalarla telefonun mevcut işlevlerini zenginleştirmek daha komplike ve fonksiyonel hale getirmek olanaklıdır. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında akıllı telefon olarak adlandırılan bu cihazlar bir iletişim aracı olmanın ötesinde elde taşınabilen güçlü bir bilgisayar, fotoğraf makinesi, video/ses kayıt cihazı, müzik çalar, radyo ve navigasyon özelliği gibi pek çok fonksiyonu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu telefonlara hızlı yüklenebilen ve kısaca Apps denilen uygulamaları bulunmaktadır. Akıllı telefon uygulamaları hemen hemen bütün alanlara dair işlemlere olanak verecek kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Akıllı Telefon-İşletim Sistemleri ve Apss/Uygulamalar Her telefonda kendi işletim sistemine uygun uygulama mağazaları bulunmaktadır. Günümüzde piyasada hemen hemen her iş için çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. TV programları, web siteleri, şirketler, bankalar, oyunlar, sosyal ağlar kısaca internette erişilen her şeye uygun bir uygulama bulmak olanaklıdır. Telefonlarda yaygın olarak kullanılan İos ve Android uygulamaları hergeçen gün artış göstermektedir. İşletim sistemlerine baktığımızda dünyada, akıllı telefonlarda en çok kullanılan mobil işletim sisteminin Android olduğu görülmektedir. Android, Google tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir ve akıllı telefolar için resmi olarak sürülmüş en son sürümü 4,4.2 kit kat sürümüdür. Android aynı zamanda tablet bilgisayarlar içinde kullanılmaktadır. Bu işletim sistemi yalnız dokunmatik ekran akıllı telefonlar için kullanılabilen bir sistemdir. Android işletim sistemini Samsung ve HTC kullanmaktadır. Android uygulama/ App mağazası olarak Google Play?i kullanır. Bu sistem açık kaynaklı ve Linux tabanlı bir mobil işletim sistemidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon). İOS işletim sistemi Apple tarafından üretilmiş ve geliştirilmekte olan bir mobil işletim sistemidir. Yalnızca Apple markalı İphone ve İpad gibi cihazlarda çalışmaktadır. Resmi olarak piyasaya sürülmüş en son sürümü İOS7 dir. İOS işletim sistemi, uygulama mağazası olarak dünyada en çok uygulama bulunan AppStore?u kullanmaktadır. Kapalı bir kaynaktır. Aynı zamanda da İphone ve diğer Apple mobil cihazlarla da yüksek dereceli stabilize durumdadır. Yüksek derecede performansa ihtiyaç duyduğu için ve bilgisayara senkronizasyonun gerçekleşebilmesi için İTunes adlı yazılıma ihtiyaç duymaktadır. Bu iki mobil işletim sistemi dışında Symbian işletim sistemi de Nokia tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir. En güncel sürümü Symbian Belle olan sistem genellikle Nokia cihazlarda bulunmaktadır. Bunun dışında Sony Erricson ve Samsung?un bazı modellerinde de kullanılmakta ancak son dönelerde Android ve İOS karşısında popülerliğini yitimiş durumdadır. Symbian, her türlü şekle uygun üretilmiş bir işletim sistemidir. S40 Platformu ve S60v3 platformu her türlü kızaklı ve tuşlu telefonda kullanılabilir. S60v5 platformu ise dokunmatik ekranlı telefonlar içindir. Aynı zamanda yalnızca Nokia cihazlarda bulunan Symbian^3 de dokunmatik ekranlı ve de qwerty tuş takımlı telefonlar içindir. Symbian, uygulama mağazası olarak Nokia Ovi mağazasını kullanır. Ovi dünya sıralamasında en büyük 3. uygulama mağazasıdır. Düşük derece akıllı telefonlarda bile çalışabilir. Ancak fazla düşük dereceli donanıma sahip akıllı telefonlarda kullanılması yüzünden stabilite sorunları ortaya çıkmış ve popülerliğini yitirmiştir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1). Akıllı telefonlar belirtilen bu işletim sistemleri ve siteme uygun mağazalar aracılığıyla uygulamaları aktif hale getirerek kullanıcının hizmetine sunar. Akıllı telefon uygulamaları işletim sistemleri üzerinden farklı uygulamalarla bugün eğlenceden iş araçlarına, görsel araçlardan ofis uygulamalarına kadar sayısız uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Modern akıllı telefonları ele aldığımızda bu cihazların masaüstü bilgisayar ayarında güçlü web tarayıcılarına sahip olduğu görülmektedir. Uygulamalar daha kolay, daha küçük ve daha etkin olduğu için bu tür programlar telefon kullanıcısı için daha kullanışlıdır. Bu nedenle tercih edilmektedirler. Günümüzde gittikçe kişisel bilgisayarlar yerini akıllı telefonlara bırakmaktadır. IDC?nin 2013 raporuna göre 2012 de 697 milyon olan toplam akıllı telefon satışı; 2013?ün ilk üç çeyreğinde 712,5 milyona yükselmiştir. Bu büyüme doğrultusunda 3.çeyrekte tüm dünyada gerçekleşen 467.9 milyon telefon satışının yüzde 55.2?sini akıllı telefon satışları oluşturmuştur. Mobil uygulama pazarını araştıran Gartner?ın raporda, 2013 yılı içerisinde uygulama mağazalarından indirilen uygulama sayısının 102 milyara ulaşacağını ifade etmişti. Neilsen?in en çok indirilen uygulamaları paylaştığı yıl sonu raporundaki verilere göre hemen hemen herkesin akıllı telefonunda Facebook, Instagram ve Google Maps gibi uygulamaları kullandığı ortaya çıkmıştır. Rapor verilerine göre en çok kullanılan uygulamalar; 1. Facebook 2. Google Search 3. Google Play 4. You Tube 5. Gmail 7. Instagram 8. Mapps (Apple) 9. Stocks 10. Twitter (http://sosyalmedya.co/2013un-en-cok-kullanilan-akilli-telefon-uygulamalari/). Facebook en çok kullanılan uygulama listesinde ilk sırada yer almaktadır. Bu popüler sosyal ağ 103 milyon 420 bin tekil kişi tarafından kullanılmakta, hem web ortamında hem de mobil kullanıcı sayısında ilk sırada bulunan sosyal ağın mobil ortamdaki gelişim oranı listede %27 olarak belirtilmiştir. Google Search, google arama motoru uygulamasıyla listenin ikinci sırasında yer almakta, araştırma sonuçlarına göre 75 milyon 984 bin tekil kullanıcıya sahiptir. Uygulamanın yıllık artış oranı %37 olarak belirtilmiştir. Google Play, Google?ın Android uygulama mağazasıdır. Tekil kullanıcı sayısı 73 milyon 667 bin olarak saptanmıştır. Mağazanın ücretli ve ücretsiz uygulamaların tüm mobil platformlarda %28?lik bir artış gösterdiği görülmektedir. Google?nın satın alma tarihindeki en pahalı uygulama olan You Tube?un 71 milyon 962 bin tekil kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanım orandaki yıllık değişimde ise %27 oranındadır. Bir harita uygulaması olan Google Maps, dünyanın en çok kullanılan harita uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Google Maps?in dünya üzerinde 68 milyon 580 bin kişi kullanmaktadır. Yıllık değişim grafiğine baktığımızda 2013 yılında %14?lük bir artışla ilk on uygulama listesinin en düşük büyüme oranına sahip olduğu görülmektedir. Gmail?in arayüzünün kullanışlı oluşu ve spam konusunda kaliteli filtreleme sağlaması gibi özellikleri kullanım oranlarının artmasında etken gösterilmektedir. Google?ın e-posta hizmetinin yıllık artış oranına baktığımızda 2013?te 64 milyon 408 bin tekil kullanıcıya ulaştığı görülmektedir. Kullanım oranı ise %29?luk bir artış göstermiştir. 2012 yılının en iyi İOS uygulaması seçilen Instagram?ın ise 31 milyon 992 bin kullanıcısı bulunmakta, 2013 yılında %66?lık bir artış gözlenmektedir. Instagram bu oranla listedeki diğer akıllı telefon uygulamalarına göre en yüksek kullanıcı oranını elinde tutmaktadır. Maps (Apple), Google?nın Google Maps uygulamasıyla rekabet içerisinde olan İOS uygulamasıdır. Apple?ın Maps?ı 31 milyon 891 bin tekil kullanıcıya sahip, yıl içindeki artış oranı ise %64? tür. Stocks, hisse senetleri, döviz kur bilgilerini ve borsa dalgalanmalarını sunan bir widget mobil uygulamasıdır. Stock?un 2013 yılında 30 milyon 781 bin kullanıcısı bulunmakta, yıllık artış ise %32 olarak saptanmıştır. Twitter Neilsen?in raporuna göre ilk on ugulama içerisinde son sırada yer alan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Twitter kullanıcıları uygulamayı genellikle arkadaşlarıyla iletişim amaçlı kullanmakta, hayran olduğu ünlüleri, bloggerları, marka, ürün ve kurumları takip etmek için kullanmakta ayrıca politikacı, gazeteci ve benzeri meslek grubu üyeleri de twitter?dan yoğun olarak takip edilmektedir. Twitter?ın 2013 yılında 30 milyon 760 bin tekil kullanıcı indirmiştir. Kullanıcı oranı ise, önceki yıla oranla %36 artış göstermiştir. Bu oran Twitter?ın en büyük rakibi Facebook?un kullanıcı artış oranından fazladır (http://sosyalmedya.co/2013un-en-cok-kullanilan-akilli-telefon-uygulamalari/). Twitter?ın kulanımının Facebook?a oranla daha farklı olması onun Facebook?a oranla geride kalmasının nedeni olarak gösterilmektedir. Tango Uygulaması Nedir? Tango, Android ve İos telefonlar için tasarlanmış internet tabanlı iletişim kurmayı sağlayan bir telefon uygulamasıdır. Tango, görüntülü ve sesli görüşmeye, text mesaj gönderimine ve haber akışı ile materyal gönderimine olanak tanıyan bir uygulamadır. Tango?nun resmi web sayfası tango.me?den alınan verilere göre 10 Haziran 2014 itibari ile uygulamayı kullanan 200 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. Uygulama ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur. Uygulama aracılığıyla iletişim kurmak, video, görüntü, ses ve mesaj paylaşımı, karşılıklı oyun oynamak mümkündür. Uygulama müzik ve daha bir çok eğlence unsurunu bir arada kullanıcıya sunmaktadır. Tango üreticileri uygulamayı tanımlarken bu uygulamayı kullanan üyelerin yeni bir iletişim kanalı keşfedeceklerini, daha da sosyalleşeceklerini ve bu uygulama aracılığıyla çok eğlenceli zamanlar yaşayacaklarını belirtmektedir. Tango uygulaması bir çok şirketle anlaşmalar yaparak uygulamayı zenginleştirmiştir. Bu şirketler arasında oyun programlama, müzik video paylaşım siteleri, reklam şirketleri yer almaktadır. Bu uygulamayı İphone, İpad, Android telefon ve tabletler, Blackberry, Kindle Fire ve bilgisayarlarda kullanmak mümkündür. 3G, 4G ve Wİ-Fi bağlantısı gerektirmektedir. 2009 yılında piyasaya sürülen bu uygulama yaklaşık 224 ün üzerinde ülkede kullanılmakta ve 14 dil seçeneği mevcut bir uygulamadır. Ana merkezi Kaliforniya Mountain View?de olan şirketin Çin Pekin ve Texas Auistin eyaletlerinde ofisi bulunmaktadır (www.tango.me). Tango Uygulaması ve Sunduğu Olanaklar Tango, Skype gibi videolu görüşme olanağı sunan bir iletişim uygulamasıdır. Tango uygulaması öncelikli olarak Android ve İos için tasarlanmıştır. Bu uygulama yüklendiğinde mobil internet bağlantısıyla uygulamayı kullanan kullanıcılar ile telefon görüşmesi, görüntülü konuşma yapılabilir, oyun oynanabilir, sms gönderimi ve veri paylaşımı yapılabilir. Tango uygulaması mobil arkadaşlık özelliği ile etrafta bu uygulamayı kullanan kullanıcı profillerine ulaşmayı ve onlara arkadaşlık isteği ve sms yollamayı olanaklı kılmaktadır. Noktadan noktaya görüşmeyi destekleyen uygulama, telefon rehberi ile senkronizasyon kurarak Tango kullanan arkadaşların, rehbere kayıtlı kişilerin profiliyle bağlantı kurmakta ve onlarla anında görüşme yapmaya da olanak tanımaktadır. Bu özelliği dolayısıyla bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmekte ve kullanıcıların büyük çoğunluğu tanıdık, arkadaş, eş dost ile iletişim kurmaktan ziyade yeni arkadaşlıklar kurma, ve uygulama üzerinden çevresindeki insanlarla ilişki kurmak için kullanmaktadır. 2013 yılının sonunda 150 milyon kullanıcı sayısını geride bırakan bu popüler mesajlaşma ve videolu görüşme uygulamasına yeni özellikler eklenmiş durumda, bu yeni özellikler Tango?yu kullanıcılar için daha da cazip ve kullanılabilir hale getirmektedir. Uygulamaya eklenen yeni özellikler incelendiğinde; içerik paylaşımlarının fotoğraftan ibaret olmadığı, içerik akışında metin güncellemelerinin yer aldığı ve video, müzik paylaşımlarına olanak tanıdığı görülmektedir. Ayrıca, uygulama ayraları üzerinden konum seçerek istediğiniz lokasyondan yeni arkadaşlar bulabilmek mümkündür. Listede ekli kişilerin beğenmiş olduğunuz paylaşımlarında bulunan beğenme talebi de geri alınabilmekte ve uygulamada en çok dikkat çeken yenilik ise ?sallama? özelliğinin eklemiş olmasıdır. WeChat?ta bulunan bu özellik Tango?ya da eklenmiş durumda, telefonu sallayarak online olan kişilere erişmek mümkün bir hale gelmiştir. Bilgisayardan telefonla konuşma, bağlantı kurma özelliği de mevcut. Kişisel bir bir bilgisayara yüklenen uygulama aracılığıyla akıllı telefon kullancılarıyla iletişim kurulabilir (http://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Tango-buyume-hizinda-Skypei-ikiye-katladi-.htm). Kısaca eklenen bu özelliklerin Tango kullanıcı sayısının her geçen gün artmasında daha da etkili olduğunu söylemek mümkündür (http://www.sosyalmedyal.com/2014/04/tangodan-yeni-özellikler.html). Tango uygulaması bir görüntülü iletişim kurma uygulaması olarak piyasaya sürülmüş, görüntülü görüşme, sms yollama ve daha bir çok özelliğiyle piyasada yer alan bu uygulamanın kullanım alanları incelendiğinde, kullanıcılar tarafından partner bulma, farklı cinsiyetle iletişim kurma ve fuhuş sektöründe yer alan tele kızlar tarafından pazarlık ve tanıtım için kullanıldığı görülmektedir (http://www.teknolojigundem.com/mobil-haberleri/fuhusta-son-nokta-tango-558075.htm#ixzz36OcRvlvD). Tango uygulamasının kullanımına dair yapılan bu çalışmada uygulamaya dair verilere ulaşmak için kullanıcılar ile görüşmeler yapılmış ve 2 farklı cinsiyete ait profiller oluşturularak uygulama ile ilgili veriler toplanmıştır. Araştırmanın Amacı Android ve İos tabanlı Tango uygulamasının akıllı telefonlarda ne amaçla kullanıldığıa dair tesbitlerde bulunmaktır. Tango kullanıcılarının bu uygulamaya dair görüşleri, kullanım amaçları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın Yöntemi Tango uygulamasının kullanım amacına yönelik yapılan araştırmada, uygulamanın kullanıcıları ile yapılan görüşmeler ve oluşturulan profiller üzerinden elde edilen veriler incelenmiştir. Evren-Örneklem Araştırma uygulamayı kullanan 100 kullanıcı ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ile araştırma için açılan iki tango profiline gelen iletilerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Görüşme ve Profillerden Elde Edilen Veriler Görüşmeler: Görüşmeler Tango uygulamasını kullanan 18 yaş üstü 100 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bunların 50?si kadın 50?si erkek kullanıcıdan oluşmaktadır. Görüşmede Tango uygulamasına dair aşağıdaki sorular sorulmuş cevaplar üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 1. Tango Uygulamasını nasıl kullanmaya başladınız? ? Arkadaş tavsiyesi üzerine ? Tanıtım ve reklamlar aracılığıyla ? Tesadüfen ? Diğer 100 kullanıcının verdiği cevaplar ? Arkadaş tavsiyesi üzerine :95 ? Tanıtım ve reklamlar aracılığıyla: 3 ? Tesadüfen: 0 ? Diğer :2 2. Tango Uygulamasını aile, arkadaş, tanıdıklar ile iletişim kurmak için ne sıklıkta kullanıyorsunuz? ? İletişimimi genelde Tango üzerinden sağlıyorum ? Kontorüm olmadığı zaman kullanıyorum ? Uygulamayı kullanan bütün arkadaşlarımla Tango üzerinden iletişim kuruyorum ? Tango?yu tanıdıklarla iletişim kurmak için kullanmıyorum 100 kullanıcının verdiği cevaplar ? İletişimimi genelde Tango üzerinden sağlıyorum: 0 ? Kontorüm olmadığı zaman kullanıyorum:2 ? Uygulamayı kullanan bütün arkadaşlarımla Tango üzerinden iletişim kuruyorum:0 ? Tango?yu tanıdıklarla iletişim kurmak için kullanmıyorum: 98 3. Tangoyu kullanma amacınız nedir? ? Ücretsiz olduğu için bu uygulama bana cazip geliyor ? Görüntülü konuşma sağladığı için kullanıyorum ? Yeni insanlarla tanışma aracı olarak kullanıyorum ? Arkadaşlarımla video, müzik, oyun vb paylaşımlarda bulunmak için kullanıyorum ? 100 kullanıcının verdiği cevaplar ? Ücretsiz olduğu için bu uygulama bana cazip geliyor :2 ? Görüntülü konuşma sağladığı için kullanıyorum :7 ? Yeni insanlarla tanışma aracı olarak kullanıyorum :82 ? Arkadaşlarımla video, müzik, oyun, fotoğraf vb paylaşımlarda bulunmak için kullanıyorum: 9 4. Tango üzerinden kurduğunuz arkadaşlarla yüzyüze görüştünüz mü ? Evet ? Hayır 100 kullanıcının verdiği cevaplar ? Evet: 57 ? Hayır:43 5. Tango?yu karşı cinsten birileriyle iletişim kurmak için mi kullanıyorsunuz ? Evet ? Hayır 100 kullanıcının verdiği cevaplar ? Evet: 69 ? Hayır:31 Görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında Tango uygulamasını kullanan kullanıcıların %95?inin uygulamayı arkadaş tavsiyesi üzerine kullandığı geri kalan % 5?lik kesiminde %3?ünün reklam ve tanıtım % 2?lik kesimin ise diğer nedenlerle kullandığı görülmektedir. Kullanıcılara sorulan ?Tango Uygulamasını aile, arkadaş, tanıdıklar ile iletişim kurmak için ne sıklıkta kullanıyorsunuz?? Sorusuna verilen cevaplara bakıldığında, %98?lik bir oranla Tango?yu tanıdığı kişilerle iletişim kurmak için kullanmayan üyeler yer almaktadır. Geri kalan %2 ise kontorü olmadığı zamanlarda Tango aracılığıyla tanıdıklarla iletişim kurduğunu ifade etmiştir. ?İletişimimi genelde Tango üzerinden sağlıyorum?, ?Uygulamayı kullanan bütün arkadaşlarımla Tango üzerinden iletişim kuruyorum? diyen kullanıcı profiline görüşme yapılan kullanıcılar arasında rastlanmamıştır. ?Tango?yu kullanma amacınız nedir?? Sorusuna verilen cevaplara bakıldığında % 82?lik bir oranla uygulamanın yeni insanlarla (karşı cins) iletişim kurma amaçlı kullanıldığı, % 7?lik bir oranın görüntülü konuşma fonksiyonundan yararlanmak için, %2?lik bir oranın da ücretsiz olmasından ötürü uygulamayı kullandığı görülmektedir. ?Tango üzerinden kurduğunuz arkadaşlarla yüzyüze görüştünüz mü?? sorusuna verilen cevaplar ise %57 evet, %43 hayır cevabını vermiştir. Evet diyenlerin çoğu karşı cinsle uygulama üzerinden tanıştıklarını daha sonra buluşup görüştüklerini, kısa süreli ilişkiler yaşadıklarını (flört, cinsellik, tek gecelik ilişki) ifade ederken, hayır cevabı verenler ise genelde aradığı nitelikte kişilerle karşılaşmadıkları ya da buluşma talebinde bulunan kişilere güvenemedikleri için bu buluşma taleplerine olumsuz yaklaştıklarını ifade etmişlerdir. ?Tango?yu karşı cinsten birileriyle iletişim kurmak için mi kullanıyorsunuz?? Sorusuna verilen cevaplar %69 luk bir oranla evet, %31 ile hayır olmuştur. Hayır diyenler genellikle cinsellikten ziyade farklı insanlar tanımak istediklerini öncelikli olararak farklı sosyal ortamlardan kişilerle tanışmak ve iletişim kurmak için kullandıklarını ifade etmişlerdir. Görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde uygulamanın yoğun olarak yeni ilişkiler kurmak, farklı insanlarla tanışmak için kullanıldığını söylemek olanaklıdır. Ancak durum bununla sınırlı kalmamakta çok geniş bir üye sayısına sahip bu uygulamanın farklı amaçlar için de kullanıldığı görülmektedir. Araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan profil açma ve bu profile gelen arkadaşlık kurma talepleri, gönderilen mesajlar değerlendirildiğinde karşımıza çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Oluşturulan Tango Profilleri Üzerinden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi Araştırma için eş zamanlı bir kadın ve bir erkek profili oluşturuldu. Profillere sadece kullanıcılara ait birer resim eklendi. İki profilde herkesin (kadın/erkek) erişimine açık ayarı seçildi. Bir hafta boyunca bu profillere gelen mesajlar ve arkadaşlık isteklerine dair veriler aşağıdaki gibidir. Erkek Profiline Gelen Mesaj ve Arkadaşlık İsteklerine Ait Değerlendirme Erkek profiline bir haftalık süre içerisinde 87 arkadaşlık talebi ulaştı. Bu talepte bulunan üyelerin isim ve fotoğrafları analiz edildiğinde 42 kişinin isim ve soy ismi ile kendisine ait olduğu düşünülen fotoğrafların olduğu görülürken 45 kişiye ait profillerde rumuz kullanıldığı görüldü. Bu rumuzlar ?yalnız prenses, gece kuşu, sexy shey, deli gönlüm, Hot princes, Laubali, Yakarım seni, Dokunma yanarsın? vb türde isimlerden oluştuğu görülmektdir. Rumuz kullanan profillerin genelde profil resmi olarak cinselliği çağrıştıran figürler kullandığı saptandı. Rumuz kullanan bazı profillerde pornografik öğre içeren fotoğraflar yer alırken kullanıcıların telefon numaralarına da profillerinde yer verdiği görüldü. Erkek profiline gelen 87 arkadaşlık isteği ve mesajın kadın kullanıcılardan geldiği saptandı. Ayrıca erkek profiline ait rehberde şahsın tanıdığı, iletişimde olduğu ve Tango uygulamasını kullanan arkadaşlarından hiçbir şekilde profile mesaj ve konuşma talebi gelmediği de tesbit edildi. Gelen mesaj içeriklerine bakıldığında çoğu mesajın ?merhaba, çok hoşsunuz, tanışma şansımız var mı, sizinle daha önce karşılaşmış mıydık? şeklinde mesajlar olduğu yaklaşık 27 mesajın ise cinsel içerik barındırdığı, talepte bulundukları kişi ile tek gecelik ilişki teklifi vb içeriklerin yer aldığı saptandı. Arkadaşlık talebinde bulunan üyelerin öncelikle Tango?nun göz kırpma özelliği ile mesaj yolladığı ardından, profil fotoğrafını beğendiği ve içerik yazdığı saptandı. Kadın Profiline Gelen Mesaj ve Arkadaşlık İsteklerine Ait Değerlendirme Kadın profiline bir haftalık süre içerisinde 956 arkadaşlık talebi ulaştı. Bu talepte bulunan üyelerin isim ve fotoğrafları analiz edildiğinde 356 kişinin isim ve soy ismi ile kendisine ait olduğu düşünülen fotoğrafların olduğu görülürken 450 kişiye ait profillerde sadece isim ve kendisine ait olduğu düşünülen profil fotoğrafı, 150 kişinin ise rumuz kullanıldığı görüldü. Bu rumuzlar ?v.k, A.k, Çet, Aerbey, Ar-Tech, Fb@biloo, Rakip, Fraanco Franco, BRK, elmaso elmaso, ıssız adam, sexy Alex Show, yalarım, Mix, herkese açığım, öperim, deli yaparım, sex sex ?vb türde isimlerden oluştuğu görülmektedir. Rumuz kullanan profillerin genelde profil resmi olarak cinselliği çağrıştıran figürler kullandığı, çıplak beden, cinsel organ, cinsel ilişki esnasında çekilen fotoğrafların profillerde kullanıldığı görülmektedir. Gelen mesajlar incelendiğinde büyük çoğunluğunun ?merhaba, tanışabilirmiyiz, çok güzelsin, gerçek misin, ilk görüşte aşka inanır mısın, bişey sorabilir miyim, şansım var mı, melek misin, bakışların beni çok etkiledi, uyku tutmadı mı, masum bir sohbete ne dersin? şeklinde olduğu yaklaşık 150 mesajın ise direk cinsellik içerdiği ve cinselliğe vurgu yaptığı saptandı. Profil resimlerinde dikkat çeken diğer bir nokta ise fotoğraflardan üyelerin bir kısmının mesleklerine dair ipuçları içermesiydi. Saptanan meslek grupları (üniforma ve iş elbiseli fotoğraflar) içerisinde ağırlıklı olarak emniyet mensubu polisler, adalet mensupları, doktorlar bulunmaktadır. Gelen arkadaşlık isteklerinden 93 tanesi yabancı uyruklu kişilerden gelmiştir. Sonuç ve Değerlendirme Günümüzde yaygın bir şekilde gerçekleşen internet kullanımı ve bu paralelde yaygınlaşan teknolojik araçlar gündelik hayatımızda olmazsa olmaz araçlar halinge gelmiş durumdadır. Hemen hemen herkesin evinde, iş yerinde internete bağlandığı bir bilgisayarı ya da cebinde taşıdığı bir akıllı telefonu bulunmaktadır. Bu yaygın kullanım zaman, mekan kavramlarının anlamlarında da değişiklikler yaratmış bireyin zaman mekan engeli olmadan dilediği saatte internet aracılığıyla ağa bağlı başka bir kişi, grup, kurum ve kuruluşla iletişim kurmasına olanak tanımıştır. Bu durum bireyin sosyal yaşantısında ve ilişki kurma biçimlerinde de değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. İnternetin gelişimince paralel olarak yoğun bir şekilde kullanılan sosyal ağlar da hayatın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Kullanıcılar tarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş kitlelerin, sosyal taleplerine yanıt vermekte bu durum da kullanıcı sayısının her geçen gün artmasında etkili olmaktadır. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi, sosyal ağların bu telefonlarda her an ulaşılır olması, aktif kullanıcı sayısını artırırken sosyal medya kullanıcılarının hareket alanını da genişletmektedir. Mobil bağlantı kullanıcılara mekandan bağımsız kullanım avantajı sağlamakta bu durum da kullancı için bir avantaj oluşturmaktadır. Geliştirilen telefon uygulamaları aracılığıyla interneti daha aktif kullanma şansı bulan kullanıcılar bu avantajı farklı amaçlar için kullanmaktadır. Yapılan çalışmada Tango uygulamasına dair bir inceleme yapılmış, gerek uygulama kullanıcıları ile yapılan görüşmeler, gerekse araştırma için açılan iki farklı profil üzerinden elde edilen veriler incelendiğinde, bu uygulamanın ağırlıklı olarak karşı cinsle iletişim kurma, cinsel tatmin sağlama, kendine partner bulma gibi amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Nitekim yüzyüze yapılan görüşmelerde kullanıcıların büyük çoğunluğu uygulamayı yeni arkadaşlıklar kurmak için kullandığını ifade etmiştir. Açılan profiller üzerinden değerlendirme yapıldığında, kadın profiline hiçbir kadından arkadaşlık talebi gelmemesi, erkek profiline de hiçbir erkekten arkadaşlık talebi, beğeni,mesaj vb talep gelmemesi aslında bu uygulamanın kullanım amacına dair fikir sahibi olmamızda belirleyici olmaktadır. Gelen mesaj içerikleri, profil resimleri ve rumuzlar her iki cinsten üyelerinde, uygulamayı cinsel tatmin, partner bulma ve benzeri amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullandıklarını göstermektedir. Tango uygulamasına dair basında yer alan haberlere baktığımızda telekızların bu uygulamayı müşteri bulmak için kullandığına dair haberlere rastlanılmaktadır. Profiller üzerinden elde edilen veriler bu haberlerin doğrular niteliktedir. Cinsellik içeren pozlar veren bazı kullanıcılar telefon numarası ve iletişim bilgilerini paylaşarak kendilerine ulaşma durumunda cinsel ilişkide bulunabileceklerine dair davetlerde bulunmaktadırlar. Erkek kullanıcıların büyük çoğunluğu da telefon numaralarını, mail adreslerini mesaj yoluyla yollayarak yüzyüze iletişimde bulunma taleplerini açıkça dile getirmektedirler. Araştırmada gelen mesaj, arkadaşlık isteği vb iletileri gönderen kullanıcıların neredeyse hepsinin yaş gruplarının 18 yaş üstü olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumu akıllı telefon ve mobil uygulamalara sahip olabilmek için belirli bir sosyo ekonomik düzeye sahip olmakla ilişkilendirmek mümkün olabilir. Araştırma içerisinde değerlendirilen bütün üyeler ele alındığında her meslek, sosyo ekonomik gelir düzeyi ve eğitim düzeyinden uygulama kullanıcısının olduğunu söylemek mümkündür. (iş adamı, polis, doktor, memur, mühendis vs). Sonuç olarak bir değerlendirme yapıldığında gerek kullanıcılarla yüzyüze yapılan görüşmelerde, gerekse araştırma için açılan profillerden elde edilen verilerden hareketle Tango uygulamasının tanıdık, aile ve arkadaşlarla ücretsiz ve görüntülü görüşme iletişim kurma, paylaşım vb. amaçlar için kullanılmadığını, bu uygulamanın örnek incelemedeki sonuçlar bağlamında değerlendirildiğinde kullanıcıların büyük bir çoğunlukla tanışma, cinsel tatmin, cinsel partner bulma vb. amaçlar için uygulamayı kullanıldığını söylemek olanaklıdır. KAYNAKÇA Barış, M. F., Tosun, N. (2013)Sosyal Ağ ve E-Portfolyo Entegrasyonu : Facebook Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:14 ISSN: 2146-9199 Taşdelen, A. (2011). Teknolojide Yakınsama Nedir? http://aykuttasdelen.wordpress.com/2011/12/07/teknolojide-yakinsama-nedir/ Timisi, N. (2004) İnternet Toplum Kültür (içinde) ?Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanlarına Girişi, Ankara: Epos. Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri, http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/12808/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf http://www.donanimhaber.com/diger-yazilim/haberleri/Tango-buyume-hizinda-Skypei-ikiye-katladi-.htm http://sosyalmedya.co/2013un-en-cok-kullanilan-akilli-telefon-uygulamalari/ http://www.sosyalmedyal.com/2014/04/tangodan-yeni-ozellikler.html http://www.sosyalmedyal.com/2014/04/tangodan-yeni-ozellikler.html www.tango.me http://tango.tr.softonic.com/ http://www.tuik.gov.tr http://www.teknolojigundem.com/mobil-haberleri/fuhusta-son-nokta-tango-558075.htm#ixzz36OcRvlvD http://www.teknolojigundem.com/mobil-haberleri/fuhusta-son-nokta-tango-558075.htm#ixzz36OcRvlvD http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon Profil verileri Yüzyüze görüşmeler
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC