XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDünyada E-katılım: yapı, biçim ve araçları
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
Org: Selçuk Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanggundogdu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)hakangokhangundogdu_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi İletişim Teknolojileri, İnternet, E-Katılım
ÖzetBilgi İletişim Teknolojilerinin Rolü: Elektronik Boyutta Katılım Yöntemleri Bilgi ve iletişim teknolojilerinde, son dönemlerde gittikçe artan hızda gelişmeler meydana gelmiştir. Bir yandan, teknolojik araçların sunduğu olanaklar sayesinde yaşam kalitesi artarken, diğer yandan bu araçlar yoluyla siyasal ve toplumsal çalışmalarda yeni yöntemlerin geliştirildiğine tanık olunmaktadır. Bu bildiri de, dünya konjüktüründe bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve e-devletle ilgili gelişmelerin artmasıyla birlikte bu uygulamaların birkaç adım ötesi diye ifade edilen e-katılım kavramının önemi vurgulanmak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda e-katılım kanalarından bahsedilecektir. Konunun yöntemi teorik çerçeveyle ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada e-katılımın önemi üzerinde durulmuştur. Bu anlamda sonuç bölümünde Türkiye çapında da genel bir durum değerlendirilmesinde bulunulup eksikler ve olması gerekenlerden bahsedilmiştir.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  195.85 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC