XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKağıt Baskıdan Dijital Gazeteye: Radikal Gazetesi Örneği
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Bulunmaz
Org: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri ve Medya Bölümü
Country: TR
E-mail: baris.bulunmaz_AT_uskudar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)barisbulunmaz_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerGazetecilik, İnternet, Yeni Medya, Radikal Gazetesi
Özet17. yüzyılın başlarında Avrupa?da ilk örneklerine rastladığımız gazeteler, gerek Fransız Devrimi?nin özgürlükçü etkileri gerekse de Endüstri Devrimi?nin makineleşmeye bağlı yarattığı değişimler ile birlikte, 19. yüzyılın başlarından itibaren günümüzdeki modern gazetecilik halini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu?nda ise 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde gazetecilik alanında girişilen çabalar neticesinde ilk gazeteler çıkmaya başlamıştır. Günümüzde ise rekabetçi şartların yükselmesi, büyük sermaye gruplarının gazetecilik ve medya sektörüne girmeleri ve internetin yarattığı yeni medya düzeni ile birlikte oldukça önemli değişimler yaşanmaya devam etmektedir. İçerik üretmenin ve üretilen içeriğin hedef kitleyle buluşacağı platformların doğru şeçilmesinin gerekliliği, oldukça yoğun bir mücadelenin verildiği medya sektörünün en temel belirleyici durumuna gelmiştir. Özellikle yeni medya araçlarının kullanımının artması ile birlikte eski alışkanlıklar değişime uğramaya başlamıştır. Gazetelerin kağıt baskı yerine dijital ortamdan okuyucu ile buluşmaya verdiği önem de bu gelişmelere bağlı olarak artmıştır. Aynı şekilde değişen okuma davranışları ve alışkanlıkları ile birlikte de yeni bir medya ekosistemi oluşmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak geleneksel medya ve yeni medyaya ilişkin genel bir değerlendirilme yapılacaktır. Daha sonra ise yeni medyanın ekonomik gerçeklikleri ile ilgili analiz yapılacak ve 21 Haziran 2014 tarihinde kağıt baskıya son vererek gazeteyi tamamen dijital ortama taşıyan Radikal gazetesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Başlıklar Yeni Medya
Dosya  445.35 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC