XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi: Telekomünikasyon Örneği
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşe Buharalı Olcaysoy
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayse.buharali_AT_turkcell.com.tr

Yazar 2
Name: Oya Kalıpsız
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kalipsiz_AT_yildiz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)+905322102218
Anahtar KelimelerYazılım Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilişim Ekonomisi
ÖzetBilişim projelerinde genelde maliyetin yüksek ve başarı faktörünün düşük olmasının nedenlerinden biri de risk faktörlerinin yüksek ve tahmini edilemez olmasıyla ilişkilendirebilinir. Bu nedenle bilişim ekonomisi açısından yazılım projelerinde risk yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Riskin olmadığı hiçbir proje yoktur. Ancak risk, kısıt ve sorun gibi projedeki diğer kavramlarla karıştırıldığı için önce riskin tanımına bakmak gerekir. Risk, gelecekte gerçekleşme olasılığı %100?den küçük olan ve olması halinde projeye ve/veya geliştirilen ürüne negatif etkisi olan olaylara denmektedir. Bu çalışmada literatürde bugüne kadar yapılan çalışmalar incelenmiş ve örnek uygulama için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2010-2012 yılları arasında geliştirilen yazılım projeleri değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle hangi verilerin kullanılacağına ve bu verilerin nasıl toplanılacağına karar verilmiştir. Veri temizliğinden sonra veri setindeki 291 projenin riskleri, çeşitli risk ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Risk faktörlerine ve riskin yazılım projesindeki hangi aşamada belirlendiğine göre risklerin dağılımı incelenmiştir. Proje yöneticilerini risk algısı ve gerçek risk değerleri karşılaştırılmıştır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  380.83 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC