XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiye?de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış: Resmin Neresindeyiz? Dışında mı?
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gönenç Gürkaynak
Org: ELIG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu
Country: TR
E-mail: gonenc.gurkaynak_AT_elig.com
Diğer Yazar(lar)ilay.yilmaz_AT_elig.com
Anahtar Kelimeler5651 Sayılı Kanun, İfade Özgürlüğü, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, Türk İnternet Hukuku
ÖzetTürkiye?de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış: Resmin Neresindeyiz? Dışında mı? Temel hakların İnternet üzerindeki varlığını korumak adına, çağın teknolojik yeniliklere ve sosyal ihtiyaçlara ayak uydurabilen ve aynı zamanda Anayasa tarafından güvence altına alınmış hakları ihlal etmeyen, hem kişilik haklarını hem de ifade özgürlüğünü aynı dengede taşıyabilen bir İnternet mevzuatına demokratik bir toplum için ihtiyaç bulunmaktadır. Yasaklayıcı, İnternet sitelerinin erişime engellenmesi kararlarının keyfi bir şekilde verildiği, fikirlerin özgürce çarpışamadığı bir ülkede ne hukuk devletinden ne de ilerlemeden bahsedilebilecektir. İfade özgürlüğüne azami özeni gösteren devletlerin, İnternet hukuku düzenlemeleri de aynı hassasiyetleri taşımaktadır. Diğer yandan, temel hakların korunmasında daha geri sıralarda kabul edilebilecek devletlerde ise, İnternet düzenlemeleri bakımından da kısıtlayıcı ve yasaklayıcı irade hakimdir. Türkiye?de yasa koyucunun İnternet özgürlüklerine bakış açısı, Türkiye?nin temel haklar bakımından benimsediği değerlerin anlaşılabilmesi bakımından yol gösterici niteliktedir.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  283.77 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC