XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Balca AĞAÇSAPAN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bagacsapan_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)balcaagacsapan_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-dönüşüm,kent bilgi sistemi,atık yönetimi
ÖzetKENT BİLGİ SİSTEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ Balca AĞAÇSAPAN Anadolu Üniversitesi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü, Eskişehir bagacsapan@anadolu.edu.tr ÖZET Çevre sorunlarının kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve canlı yaşamını tehdit ettiği günümüzde, atıkların yönetimi ile ilgili çalışma ve uygulamalar,hem çevre hem de halk sağlığı açısından son derece önemli bir konu haline gelmiştir.Bu noktadan hareketle, bu çalışmada,ülkemizde yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan atık yönetimi uygulamaları ve bu uygulamaların kent bilgi sistemleri kapsamında yürütülmesi olanakları ele alınmıştır. Bu kapsamda, atık yönetimi uygulamaları çerçevesinde özellikle atıkların toplanması ve bu aşamaya yerel halkın katılımının sağlanması konusundaki mevcut problemler göz önünde bulundurularak, bu problemlerin kent bilgi sistemi olanaklarıyla aşılabilmesi hedeflenmiş; bu amaçla Eskişehir ilinde atıkların toplaması hizmetinin iyileştirilmesini sağlayacak ve belediyelerin kent bilgi sistemi dahilinde çalışacak örnek bir çevre yönetim sistemi önerisi oluşturulmuştur. Bu çalışmayla katı atık yönetimi uygulamaların kent bilgi sistemleri olanaklarıyla daha katılımcı, etkili ve bilinçli hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-Tarım, e-çevre ve e-ulaşım
Inet-Bildiri
Dosya  763.84 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC