XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOtizmli Çocuklar için Ben de Başarabilirim Projesi Mobil Eğitim ve İletişim Platformu
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğkan Tuğlular
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tugkantuglular_AT_iyte.edu.tr

Yazar 2
Name: Pelin Öztürk
Org: iDivino Ar-Ge, Yazılım, Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Country: TR
E-mail: pelin.ozturk.g_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Murat Arı
Org: iDivino Ar-Ge, Yazılım, Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Country: TR
E-mail: muratari_AT_outlook.com

Yazar 4
Name: Ergin Güngör
Org: ODER Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği
Country: TR
E-mail: egungor_AT_otizm.org

Yazar 5
Name: Yeşim Bayındır Zorlu
Org: ODER Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği
Country: TR
E-mail: yesim_AT_deu.edu.tr

Yazar 6
Name: Nuri Aydın
Org: ODER Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği
Country: TR
E-mail: n.aydin65_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)tugkantuglular_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerotizm, mobil uygulama, zenginleştirilmiş etkileşimli içerik, eğitim planlama
Özet2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ?Ben de Başarabilirim? projesinin hedefi otizmli çocukların eğitim ve iletişimlerine destek olacak mobil eğitim ve iletişim platformu olan Gelişim Atölyesi?ni hazırlayıp otizmli çocukların kullanımına sunmaktır. Gelişim Atölyesi platformu Gelişim Atölyesi tablet uygulaması ve Gelişim Atölyesi web uygulamasından oluşmaktadır. Çocukların her an her yerde yanlarında taşıyabilecekleri zengin içerikli, etkileşimli ve oyunsallaştırılmış etkinlikleri barındıran Gelişim Atölyesi tablet uygulaması Android tabletlerde çalışmakta ve Eğitimle İlerle, İletişim ve İzlem modüllerinden oluşmaktadır. Gelişim Atölyesi tablet uygulamasının eğitim odaklı modülü, otizmli çocuklar için etkinliklerin planlandığı, çocukların anılan plan doğrultusunda etkinlikleri gerçekleştirdiği ve bu gerçekleşimlerin kaydedildiği Eğitimle İlerle modülüdür. İletişim modülü ise otizmli çocuğun söylemek istediklerini dillendiren modüldür. Otizimli çocuğun Gelişim Atölyesi tablet uygulaması üzerindeki hareketlerini kaydeden İzlem modülü sayesinde özel eğitim uzmanları çocukların kısa süreli izlemlerini tablet üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Uzun süreli izlem ve gelişim takibi için ise Gelişim Atölyesi web uygulaması hazırlanmıştır. Bu bildiride Gelişim Atölyesi mobil eğitim ve iletişim platformu, yazılım mimarisi ile kullanılan teknolojiler açıklanacaktır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  188.01 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC