XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Handan ÜSTÜN GÜL
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: handanustun_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Esra ERGÜL SÖNMEZ
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esra.ergull_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)5383099088
Anahtar KelimelerOkul Yöneticileri, Dijital Okur Yazarlık, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
ÖzetBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü; üniversiteler, k12 kapsamındaki okullar, özel sektör, kamu kurumları gibi pek çok farklı alana insan kaynağı yetiştirmektedir. Ülkemizde bir çok kamu kurumu e-devlet uygulamalarına geçmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda teknoloji kapsamı konusunda ilerlemeye çalışan kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardır. Okullarda ise teknoloji entegrasyonu sürecinde başlıca görev, okul yöneticilerine düşmektedir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde yapılan Okul Yöneticilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımını İnceleyen tezleri dijital okuryazarlık açısından inceleyerek alan taraması yapmaktır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  39.56 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC