XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDevletlerin demokrasiyi güçlendiren internetle mücadelesi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serdar Paktin
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serdarpaktin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerKatılımcı Demokrasi, Demokrasi, İnternet, Yeni Medya, Katılımcılık, Ulus Devlet, Temsili Demokrasi
ÖzetDevletlerin katılımcı demokrasiyi güçlendiren internet araçlarıyla mücadelesi Son on yılda, dünyada gerçekleşen sosyal ve politik hareketlenmeye bakarsak, yeni iletişim araçları sayesinde insanların hızla örgütlenerek harekete geçebildiklerini, ülkelerin gündemlerini etkilediklerini, uluslararası kamuoyuna seslerini duyurduklarını ve hatta ülkelerinin yönetimini değiştirebildiklerini görebiliriz. Buna karşı yapılacak ?ve tarihî olarak örnekleri görülmüş? iki şey var: Ya bunu engelleyip durdurmaya çalışacaksınız ya da bu gelişmeleri benimseyerek değişime kucak açacaksınız. Türkiye, son İnternet Yasası ile birinci seçenekten yana oy kullandığını gösteriyor. Yine son on yıldaki değişime baktığımızda, birçok ticarî marka ve şirketin bu değişime hızla uyum sağlamaya çalıştığını ve katılımcı bir yönetim yapısına geçmeye gayret ettiklerini görebiliriz. Dünyadaki tüm devlet yönetimlerinin de temsilî demokrasiden katılımcı demokrasiye geçmenin bir yöntemini bulmaları gerekiyor.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz ve toplumsal etkileri
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC