XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gül Dilek Türk
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: guldt.ir_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Bahar Tugen
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bahartugen_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)gul.turk_AT_marmara.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet, Community, Virtual Community, sanal cemaat, postmodern kabile, dijital cemaat
ÖzetÖzet : Postmodern kabileleşme olarak da tanımlanan dijital cemaatler artık sosyal medyada yaygın olarak karşılaşılan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak bir ilgi alanı etrafında sosyal ağlar üzerinden bir araya gelen insanlar duygu ve düşüncelerini paylaşmakta ve ortak hareket etmektedir. Bu bağlamda insanların neden mensubiyet duygusu arayışı içinde oldukları inci sözlük örneği üzerinden üyeleri birer cemaat üyesine dönüştüren ritüeller ve ortak eylemler incelenecektir. Abstract : Virtual communities who defined postmodern tribalization emerges as a phenomenon commonly on the social media. People come together on the base of an idea, a passion, happiness or suffering on the social networks sharing their thoughts and feelings through ritual-like activities and act in a common way as a result. Considering this aspect of social networks, this paper tries to shed light on ritual-like practices of fan communities which actually turn them into a real-life community within which every member of inci sozluk acts in common.
Başlıklar Inet-Bildiri
Siber Kültür
Sosyal Ağlar: Analiz ve toplumsal etkileri
Yeni Medya
Dosya  32.15 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC