XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Toplumu İzmir
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğkan Tuğlular
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tugkantuglular_AT_iyte.edu.tr

Yazar 2
Name: Koray Velibeyoğlu
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: korayvelibeyoglu_AT_iyte.edu.tr

Yazar 3
Name: H.İ.Murat Çelik
Org: İzmir Kalkınma Ajansı
Country: TR
E-mail: himurat.celik_AT_izka.org.tr

Yazar 4
Name: Güler Sağıt
Org: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 5
Name: Hüsnü Erkan
Org:
Country: TR
E-mail:

Yazar 6
Name: Seda Kaya
Org: EGİAD
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)tugkantuglular_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi Toplumu, İzmir, Kalkınma, Sürdürebilirlik, Strateji
Özet2014-2023 İzmir Bölge Planı Çalışmaları kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü?ne hazırlatılan ?İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi? kapsamında İzmir?in bilgi toplumu temelli kalkınmasının; kent ve toplum özelinde bilgi temelli yerel kalkınma ve kentsel sürdürülebilirlik odaklı bir kalkınma stratejisi ile mümkün olabileceği ortaya konmuştur. Bilgi Toplumu İzmir çalışması ile beş stratejik öncelik tanımlanmıştır. Bu öncelikler; Kentsel yaşam hizmetlerinin kesintisiz ve bütünleşik olarak sunulması, Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, Toplumun yaratıcılık ve teknoloji kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal içerme araçlarının oluşturulması, Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini destekleyen akıllı uygulamaların geliştirilmesi, ve Bilgi toplumunun yarattığı ekonomik katma değerin artırılması olarak belirlenmiştir. Bu panelde yukarıda ifade edilen strateji ve stratejik öncelikler ile bunlar doğrultusunda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilebilecek uygulamalar tartışılacaktır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC