XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuna Uslu
Org: Gedik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tunauslu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerinternet güvenliği algısı, bilgisayar öz yeterliliği, bilgisayar endişesi, yönetime karşı sinizm
ÖzetTeknolojiyle beraber ortaya çıkan bilgi toplumunun beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal eğilimlerin değerlendirilip ülkelerin politikalarının bu teknolojik değişime alıştırılması gerekmektedir. Bilgi çağı ve dijital ekonominin etkileri çerçevesinde kamu hizmetlerinin halka, vatandaşlara, çalışmalara ve iş ortaklarına ulaşmaları ve bundan yararlanmalarını sağlayan e-belediye uygulamaları, bilgi teknolojileri aracılığıyla sistematize edilmektedir. Bu çalışmada, sosyal ve ekonomik değişime kullanıcıların nasıl uyum sağlayıp bilim, teknoloji ve yenilikçilik döngüsünde nasıl davranış geliştirdikleri değerlendirilecektir. Çünkü bilgisayar okuryazarlığından başlayarak hayatın her alanına yerleşen bilgi teknolojileri bilinmez, güvenilmez, sürekli yenilenen ve takip edilemez olduğu için kişilerde korku ve endişeye dönüşür, bu nedenle e-belediye uygulamalarının algılanmasında da etkilidir. Çalışmamızın amacı, son dönem ortaya çıkmış bu literatürdeki çalışmalar ışığında kuramsal bir çerçeve oluşturmak ve bu kurama yönelik temel bazı varsayımları ampirik olarak sorgulamaktır. Bulgularımız, e-belediyecilik algısı üzerinde özellikle yönetime karşı duyulan güvensizlik ve sinizm duygusunun önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, yeni toplumsal modeli oluşturan ve hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen internet ve bilgisayar uygulamalarının davranışsal sonuçları üzerine de bütüncül bir tablo sunmaktadır. E-belediyecilik hizmetlerinin nasıl algılandığını ve hangi hizmetlerin kullanıldığını tespit edebilmek için 261 katılımcı ile bir anket düzenlenmiştir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya  85.93 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC