XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAğ Güvenlik Politikaları ve Analizi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşenur Erdil
Org: Yalova -Marmara üniversitesi
Country: TR
E-mail: aysenurerdil_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ayşe Öztürk
Org: Yalova üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Hikmet Erbıyık
Org: Yalova üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)erdil.aysenur_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİnternet Ağı, Güvenlik, Güvenlik Politikası
ÖzetGeçmişten günümüze güvenlik hayatın her alanında önemli yer teşkil etmiştir. Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ile bu alanda da güvenlik alanında farklı sorunlar ve çözümler oluşmuştur. Önceleri kurumların ve şirketlerin sadece kendi yerel ağları varken bu kurumlar arasında iletişim ihtiyacı doğmasından dolayı ağlar daha da genişlemiş buna paralel olarak güvenlik çok önemli hala gelmiştir. Kurumların kullandığı bu bilgisayar ağları ve internet üzerinde dışarıdan gerçekleştirilen saldırılar veya kullanıcı hatalarından kaynaklanan zararlar engellenmek için güvenlik ortaya çıkmıştır. Tamamen gereksinimlerden ortaya çıkan bu güvenliğin doğru bir şekilde temin edilmeli için değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu analiz ve değerlendirme belli başlı kriterlere göre yapılır. Bu çalışma kapsamında Ağ güvenliği, güvenlik politikaları ve uygulanması konusunda bilgi verilecektir.Ağ güvenliğinin sağlanması için gerekli olan temel politikalar tanımlanacak ve yapılmış çalışmalardan kesitler sunulacak,RİSK ANALİZİ ve GÜVENLİK MATRİSLERİNİN OLUŞTURULMASI konusunda detaylı bilgi verilecek. Bunlara ek olarak , saldırılar veya kullanıcı hatalarından kaynaklanan zararları engellenmek için gereksinimlerden ortaya çıkan bu güvenliğin doğru bir şekilde temin edilmeli için analiz ve değerlendirme sonucunda belirlenen belli başlı kriterler belirlenip akış oluşturulmaya çalışılacak.
Başlıklar İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Siber Güvenlik
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC