XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi ve İletişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir Değerlendirme
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Meltem Kurtoğlu Erden
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: meltemkurtoglu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Süleyman Sadi Seferoğlu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sadi_AT_hacettepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)meltemkurtoglu_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerTeknoloji, teknoloji politikaları, okullarda teknoloji kullanımı, teknolojinin eğitimde kullanılması
ÖzetTeknolojinin eğitimde kullanılması olgusunun gelişmiş ülkelerde 1970?lerde başladığı görülmektedir.Türkiye?de ise 1960 yılından itibaren yayınlanan kalkınma planlarının ilk 3ünde açık olarak bir teknoloji politikasından ve eğitimde teknoloji kullanımından bahsedilmemiş olsa da 1974 yılında yayınlanan planda eğitim teknolojisinden bahsedildiği görülmektedir. Eğitimin her kademesinde eğitim teknolojisinden faydalanılacağı, öncelikle eğitimin niteliğinin ve kapasitesini arttırmak amacı ile araştırma yapılacağı ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulacağı belirtilmektedir. Türkiye'de okullara ilk bilgisayarlar 1984 yılında gelmiştir. 1985 ve 1987 yılları arasında ilköğretim ve meslek liselerine 2400 tane bilgisayar sağlanmıştır. 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında Milli Eğitimi Geliştirme Projesi başlatılmıştır. Bu projenin genel amacı öğretim teknolojilerini sınıf içinde etkili bir biçimde kullanmak olarak ifade edilmiştir. Türkiye?nin de 1993 yılında dahil olduğu internet omurgası NFSNET ağ omurgasına ülkelerin hızla katılması ve çok hızlı artan ve bir teknoloji yarışının başlaması ile yeni bir döneme girilmiştir. Teknolojilerin gelişmesine paralel olarak, eğitim alanında kullanılan teknolojiler de gelişmiş ve bu teknolojilerin öğretim ortamlarında kullanılabilmesi için de bilgisayar öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüze baktığımızda ise yürürlükte olan FATİH projesinin eğitimde teknolojinin kullanılması bakımından gelinen son nokta olduğu görülmektedir. Bu proje kapsamında belirlenen okullardaki sınıflara etkileşimli tahtalar takılmıştır ve öğrencilerin bir kısmına tablet dağıtılmıştır. Gelinen noktayı yorumlayacak olursak Türkiye?nin okullarda teknoloji kullanımı konusunda çokça yol kat ettiğini söylemek mümkün olsa da bu teknolojilerin eğitsel amaçlı kullanımının geldiği nokta hakkında aynı şeyi söylemek pek doğru olmayabilir. Bu araştırma kapsamında, cumhuriyet döneminde Türkiye?de okullarda teknolojinin eğitsel amaçlı kullanımının gelişimini incelemek ve bugün gelinen nokta hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC