XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Uygulamlar
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem ÖZKUL
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aeozkul_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hasan ÇALIŞKAN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hcaliska_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: M. Emin MUTLU
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Nejdet KARADAĞ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nkaradag_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: İlker KAYABAŞ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ikayabas_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, e-Öğrenme, Yeni Eğilimler
ÖzetBu panelde açık ve uzaktan eğitimdeki eğilim ve gelişmeler ele alınacaktır. Bu kapsamda konuşmacılar aşağıdaki başlıklarda görüşlerini açıklayarak tartışma ortamı oluşturulacaktır. - Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Uzantıları - e-Öğrenmede Yeni Standarlar - Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar - e-Öğrenme İçeriği Üretiminde yeni Yaklaşımlar - Öğrenme Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC