XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar Üzerine Düşünmek
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yeliz Özdemir
Org: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: yozdemir_AT_ankara.edu.tr
Diğer Yazar(lar)yelizdede_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerYeni Medya, Mobil Yaşam, Akıllı Telefonlar
ÖzetHayatımızın her alanında var olan ve gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, yeni medya ortamlarının en önemli araçlarından biridir. Yeni medya ortamlarının sağladığı birçok özelliği bünyesinde barındırması ve en önemlisi taşınabilir olması ile akıllı telefonlar, kısa sürede çok geniş bir kullanıcı ağına ulaşmıştır. Günümüzde 7?den 70?e hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonları ele alan bu çalışma, bu telefonların yeni medya ortamlarının hangi bileşenlerinden faydalandığına, gündelik hayatımıza kattığı ?yeni?liklerin neler olduğuna ve bir toplumsal pratik olarak bu telefonların kullanımları üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır. Artık bedenimizin bir uzantısı haline gelmiş olan akıllı telefonları anlamak, sadece onların teknolojisini değil, onların ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal süreçlerle olan ilişkisinin nasıl olduğunu da anlamak anlamına gelir. Dolayısıyla bu çalışma, hem bu telefonların hangi teknik özellikleri ile diğer mobil cihazlardan farklılaştığına hem de toplumsal süreçlerde, fikirlerde, normlarda ve pratikte nasıl bir dönüşüm ve değişim sağladığına odaklanmayı amaçlamaktadır.
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Yeni Medya
Dosya  56.68 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC