XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÇevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki Sorunlar
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Köse
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umuthukuk03_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Utku Köse
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utku.kose_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)utkukose_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÇevrimiçi Bilgisayar Oyunları, Bilgisayar Teknolojisi, Konsollar, Hukuk, Hukukî Sorunlar, Telif Hakları, Dolandırıcılık
ÖzetÇevrimiçi Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Bazı Hukukî Problemlerin Türk Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi Bu çalışmanın amacı; çevrimiçi bilgisayar oyunlarının eğlence, sosyalleşme ve eğitimsel işlevlerinin yanında, hukukî bağlamda ele alınması gereken temel sorunlarına değinebilmektir. Bu amaçla; öncelikli olarak bilgisayar oyunlarının gelişimiyle beraber ortaya çıkan çeşitli sorunlara değinilmiş ve özellikle hukukî bağlamdaki sorunlar üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere; bilgisayar oyunlarının insan günlük hayatına (özellikle çevrimiçi form kazandıktan sonra) daha fazla entegre olması, hukukî sorunlara yol açabilecek ve büyük ölçüde insan kaynaklı olan çeşitli çelişkileri ve süreçleri de beraberinde getirmektedir. İşte bu çalışma, söz konusu hukukî sorunlara kısa bir bakış atmak ve hatta geleceğe dair bir ışık tutmak alt-amaçları çerçevesinde kaleme alınmıştır. Çalışmanın, benzer nitelikte araştırma çalışmalarının kapsama alındığı ilgili literatüre etkin katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Başlıklar Fikri Haklar, Sayısal ürünlerin Paylaşımı
Inet-Bildiri
İnternetin Yasal Boyutları
Siber Güvenlik
Dosya  73.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC