XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDijital Deliller
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşe Kaymak
Org: Alternatif Bilişim Derneği
Country: TR
E-mail: aysakaymak_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Nazan Sakallı
Org:
Country: TR
E-mail: nazsakalli_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Aysun Akşehirlioğlu
Org:
Country: TR
E-mail: koc.aysun_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0533 2735219
Anahtar KelimelerDijital Deliller
ÖzetSon yıllarda ceza yargılaması başta olmak üzere hukukun ve adli süreçlerin en temel tartışma konularından biri dijital delillerdir. Tartışmaya neden olan nokta ise; dijital delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi yöntemlerinin temel insan haklarına ve hukuka aykırı bir takım sonuçlara neden olmasıdır. Bu nedenle dijital delillerin teknik ve hukuki açıdan daha iyi anlaşılabilmesi, ilgili yasa maddelerinin somut dava örnekleriyle birlikte incelenmesi gerekmektedir. Çalışmanın hedeflenen katılımcıları avukatlar, hakim-savcılar ve adli bilişim uzmanları olup çalışma sonucunda dijital deliller, elde edilme ve değerlendirilme yöntemleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporlama yapılacaktır.
Başlıklar Inet-Calıştay
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC