XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÜniversite Weblerinin Güvenlik Açısından Değerlendirmesi
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kadriye Huysal Özgeçmen
Org: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: kkhuysal_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Halil Özgür Baktır
Org: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: ozgur.baktir_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Baran Çelik
Org: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: baran.celik_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05052544494
Anahtar KelimelerSiber Güvenlik, Web Sunucu Güvenliği, Web Güvenliği, Siber Saldırı, Veri Toplama, HTTP Parmak izi Taraması (HTTP Fingerprinting), E-posta Hasadı (E-mail Harvesting).
ÖzetÜlkemizdeki Üniversite Web Sayfalarının Siber Güvenlik Açısından Hızlı Bir Değerlendirmesi Ülkemizde Siber Güvenlik konusu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Resmi Gazetede yayımlanması ve bu eylem planındaki ilkelerin hayata geçmeye başlaması ile hak ettiği önemi kazanmış durumda olup her geçen gün Siber Güvenlik konusuna verilen önem daha da artmaktadır. Eylem Planı incelendiğinde üniversitelerimize hem siber güvenlik konusunda yetkin personel yetiştirilmesi ve bilgi güvenliği farkındalığının artırılması, hem de bilgi ve ürün geliştirilmesi gibi görevler atfedilmiş olup üniversitelerimizin konuyla ilgili lokomotif konumunda yer aldıkları görülmektedir. Bu çalışmada üniversitelerimizin internet ana sayfaları baz alınarak iki temel referans üzerinden siber güvenlik konusundaki mevcut durum ve farkındalıkları resmedilmeye çalışılmıştır. Çalışmada uygulanan yöntemler yasal sınırlar içerisinde kalmakta olup bu sınırları aşarak kişiler veya sistemler tarafından saldırı olarak algılanabilecek uygulamalardan ve hassas/kişisel bilgilerin ifşasından özellikle kaçınılmıştır.
Başlıklar Inet-Bildiri
Siber Güvenlik
Dosya  524.01 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC