20. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternet Servis Sağlayıcılarının Maliyet Optimizasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin KARAKAŞ
Org: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mekarakas_AT_etu.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet Servis Sağlayıcı, Ağ, Steiner Ağaç Problemi, Prim'in MST Sezgisel Algoritması, CBS, PostgreSQL, Postgis, Python
ÖzetHızlı, güvenilir ve satın alınabilir internet çağımızın gereklilikrindendir. Bu kapsamda Türkiye'deki internet servis sağlayıcı(ISS) firmaların ağ kurma verimlilikleri incelenmiştir. ISS'lerin kullanıcılara daha ucuz ve hızlı hizmet sağlamaları için maliyetlerinin nasıl düşürüleceği konusu araştırılmış ve belirleyici noktanın kazı maliyetleri olduğu tespit edilmiştir. ISS' lerin hizmet götürmek istedikleri yerler için en az kazı yaparak, ideal ağı oluşturmaları hedeflenmiştir. Bu kapsamda problem Steiner Ağacı Problemi(SAP) olarak ele alınmıştır ve problemin çözümü için yakınsama algoritmaları ile cografik data kullanılarak PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi ve Python kullanılarak, gerçek hayatta kullanılabilir hale getirilmiştir. Çalışmamızda Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından birinden alınan gerçek veriler kullanılmıştır. ISS tarafından fiziksel olarak oluşturulmuş, kullanımda olan ağ ile geliştirmiş olduğumuz programın çıktıları karşılaştırılmıştır. Yapılan kazıların uzunluğunun yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığı görülmüştür. Bu bir bildiridir.
Başlıklar Hesaplama ve Tarama motorları
Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya  652.95 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC