20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkRadyo Yayıncılığında Yakınsama ve Dinleyicinin Dönüşümü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahar Öztürk
Org:
Country: TR
E-mail: bahartugen_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerRadyo Yayıncılığı, Radyo Dinleyicisinin Dönüşümü, Yeni İletişim Teknolojileri, Dijital Yayıncılık, Yeni Medya, Yakınsama
ÖzetGünümüzde kitle iletişim araçları teknoloji ile yöndeşerek hizmet verirken hayatın her alanına girerek kolaylıklar sağlamaktadır. Teknoloji artarak ve yenilenerek günlük yaşamın içerisine girmiş ve teknolojinin hızlı değişimi iletişim araçlarını da dönüştürmüş, yeni medya kavramını ortaya çıkarmıştır. Yeni medya ile birlikte dijital toplum oluşmuş ve bu durum daha fazla bireyin etkileşimini gerektirmiştir. İletişim araçlarının artışı da, internet ile birleştiğinde daha yaygın kullanımlara sebep olmuştur. Kitle iletişim araçları içinde çok etkin bir role sahip olan radyo teknoloji ile birlikte değişime uğramış ve radyo dinleyicisi de bu değişimden etkilenmiştir. Günümüzde bireyler, sadece dinleyici değil katılımcı dinleyici konumuna dönüşmüştür. Bu temel esas alınarak çalışmada, yeni iletişim teknolojilerinin radyo yayıncılığına etkileri ve radyo dinleme alışkanlığındaki değişimler ortaya konacaktır. İnternet üzerinden online yapılan anket ile dinleyicilerin radyo dinleme alışkanlıklarındaki değişim ele alınacaktır.
Başlıklar Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  117.68 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC