20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOpenEdX Platformu ile Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOCs) Sunmak
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cengiz Hakan AYDIN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Yasin ÖZARSLAN
Org: Yaşar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: yasin.ozarslan_AT_yasar.edu.tr

Yazar 3
Name: İrfan SÜRAL
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: isural_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerOpenEdX, MOOCs, KAÇED, Açık Ders
ÖzetKısaca MOOCs olarak adlandırılan Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇED, Massive Open Online Courses) son 5 yılda adından sıkça söz edilen ve özellikle yüksek öğretim alanında değişime neden olabileceği iddia edilen bir gelişmedir. Kökeni açık üniversitelere dayanan eğitimde açıklık hareketinin bir devamı ya da çıktısı olarak değerlendirilebilir. Bugün çok sayıda yüksek öğretim kurumu ya da diğer eğitim kurumları sayıları yüzbinleri bulan dersler açmakta, milyonlarca katılımcıya erişmektedirler. Coursera, EdX, Udacity, Udemy, Emma, OpenupEd, ve FutureLearn başlıca KAÇED sağlayan oluşumlardır. Bu oluşumlar, genelde kar amacı güdmeseler de, her biri farklı bir iş modeli benimsemiş, her biri farklı platformlar üzerinden dersleri yürütmektedirler. EdX, Harvard ve Massachusetts Institude of Technology (MIT) tarafından kurulmuş kar amacı taşımayan bir girişimdir. EdX, dersleri sunmakta olduğu platformu OpenEdX adıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunmuştur. OpenEdX, platformu Türkçe’ye çevrilerek KAÇED sunmak isteyen kurumların hizmetine sunulmaktadır. Bu panelin temel amacı OpenEdX adlı, kitlesel açık çevrimiçi ders platformunun kurulumunu, ders üretme sistemini ve derslerin tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri tanıtmaktır. Panelde katılımcı olarak Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN, Yaşar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN ve Osmangazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrfan SÜRAL yer alacaktır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC