20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiye'nin Bölgeler arası Bilişim ve Bilgi İletişim Farklılığı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşenur Erdil
Org: Yalova University
Country: TR
E-mail: ruensyalidre_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ayşe Öztürk
Org: Yalova Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Anahtar KelimelerBilişim, İletişim Gelişmişlik düzeyi, Türkiye Bölgeleri
ÖzetGünümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) hızlı gelişmeler sayesinde ortaya çıkan teknolojik araçlar ve uygulamalar insanların yaşamlarının değişmez bir parçası haline gelmektedir. Günümüzdeki bilgi ve iletişim teknolojideki (BİT) yenilikler ve ilerlemelerle beraber sunulan yeni buluş, teknolojik ekipman , araç ve uygulamalar insan yaşamında çok önemli yer almış ve almaya devam etmektedir. Ancak sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojik alt yapı gelişme ve yeniliklerine rağmen , bir toplumu oluşturan her birey, aynı düzeyde ve imkanlar koşulunda iletişim ve bilgi teknolojilerine ve yeniliklere ulaşamamakta ve böylece kullanma imkanı olmamaktadır.Bu koşulların farklılığı sadece toplumu oluşturan bireyler arasında değil, bölgeler, ülkeler ve genel olarak kıtalar arasında da bulunmaktadır. Bilgi, İletişim bir nevi bilişim teknolojileri (BİT) kullanabilme koşullarındaki eşitsizlikler yani BİT imkanlarının dağılımındaki adaletsizlik "Bilişim Teknoloji Farklılığı-Uçurumu" olarak adlandırılır. Literatür kapsamında geçmişten özellikle son yıllarda evrensel kapsamda Bilişim Teknolojinin farklılığını inceleyen bir çok çalışma yapılmıştır. Türkiye kapsamında bilişim ve iletişim teknoloji farklılığı üzerine yapılmış bazı çalışmalar olmasına rağmen bölgeler farklılığını ölçmeye yönelik araştırma , çalışma yapılmamıştır. Evrensel Bilişim ve Teknoloji farklılığını belirlemede bu zaman kadar kullanılan göstergeler kapsamında bilinen Telekom birliği vasıtasıyla ülkeler kapsamında her yıl yapılmakta olan Bilişin ve İletişim Teknolojisi gelişmişlik düzeyini belirleme endeksi(BG), göstergesidir. Bu çalışmada hedeflenen amaç, Bilişim Teknolojisinin Türkiye'nin bölgelerine yönelik hesaplanması ve farklılıkların değerlendirilmesidir. Bu çalışma kapsamında kullanılan veriler , Bilgi , iletişim teknolojileri kurumunun düzenlediği yıllık istatistiksel veriler ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Hane halkının Teknoloji kullanımına yönelik veri tabanından alınmıştır. Bilişim ve iletişim teknolojisi gelişmişlik yapısı Türkiye'nin coğrafi bölgelere yönelik düzenlenerek, hesaplanmıştır. Sonuçlar kapsamında Türkiye'ye yönelik bilişim ve iletişim teknoloji ilerleme ve kullanım düzeyi farklılığı kapsamında yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye genelinde bölgeler arasında bilişim ve teknoloji kullanım ve erişim farklılığı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Devletin elektronikleşmesi, kamusal alanın iletişim imkanlarını bölgeler kapsamında arttırması , doğu bölgelerinde eğitim düzeyini arttırmaya yönelik yatırım miktarının yükseltmesi, bölgeler arasında okur yazarlık koşullarını eşitleme yönünde katkı sağlayacaktır.Bilişim ve iletişim araçlarına uygun fiyatta erişme imkanın sağlanması bölgeler arası farklılığı ortadan kaldırmayı sağlayacaktır. Böylece Geleneksel devlet yapısının yerine yeni devlet modeli, daha çok karşılıklı etkileşim, iletişim ve diyalog üzerinde ilerlemesi sağlanacaktır . Bu etkenler ışığında, ülkenin genel olarak kalkınması, bilişim ve iletişim çatısı kapsamında sürdürülebilir yapıya kavuşacağı düşünülmektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC