20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKablosuz Ağ Protokolleri İçin bir Benzetim Yazılımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Selçuk Ökdem
Org: Erciyes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okdem_AT_erciyes.edu.tr

Yazar 2
Name: Derviş Karaboğa
Org: Erciyes Üniversitesi
Country: TR
E-mail: karaboga_AT_erciyes.edu.tr
Anahtar KelimelerKablosuz Algılayıcı Ağlar, Yönlendirme Protokolleri, Benzetim Yazılımları.
ÖzetKablosuz Algılayıcı Ağ Yönlendirme Protokolleri İçin Geliştirilen Ayrık-Olay Tabanlı Benzetim Yazılımı Bir Kablosuz Algılayıcı Ağı (KAA) işbirliği içinde çalışan algılayıcı elemanlardan oluşmaktadır. Bu türdeki ağ yapıları askeri izleme, çevresel görüntüleme ve izinsiz giriş tespiti gibi birçok uygulama alanına sahiptir. KAA’ ların temel özellikleri düşük enerji kapasitelerine, sınırlı işlemci kabiliyetlerine ve düşük bant genişliklerine sahip olmalarıdır. KAA’ lara özgü bu kısıtlamalardan dolayı, birçok güncel çalışma enerji tüketimini azaltacak protokollerin geliştirilmelerine yoğunlaşmıştır. KAA yönlendirme protokollerinin performans ölçümlerinde benzetim programları tasarımcılar için önemli bir araçtır. Literatürde klasik kablolu ve kablosuz ağlar için geliştirilmiş bazı benzetim platformları mevcuttur. Ancak, bu benzetim platformları KAA’ lara uyarlanmalarındaki güçlükler nedeniyle her zaman kullanışlı değildirler. Ayrıca bu platformlar, KAA’ lara özgü yönlendirme işlemlerini sınırlı düzeyde desteklemektedirler. Bu bildiride KAA protokollerinin tasarımında ve bu protokollerin performans testlerinde kullanılmak üzere bir benzetim programı önerilmiştir. Önerilen program aracılığıyla verimli enerji kullanılmasını sağlayan etkin yönlendirme protokolleri geliştirilebilmekte ve performans sonuçları ayrıntılı olarak alınabilmektedir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  350.89 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC