20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAçık ve Uzaktan Öğrenmede Eğilimler: Pedagoji, Teknoloji, Ölçme-Değerlendirme, Yönetim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Cengiz Hakan AYDIN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Salih Gümüş
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: salihgumus_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: M. Recep Okur
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mrecepokur_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Nejdet Karadağ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nkaradag_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: Erdem Erdoğdu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erdem22_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAçık ve Uzaktan Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Öğrenmenin Tasarımı, Yönetim, Ölçme-Değerlendirme
ÖzetBu panelin temel amacı açık ve uzaktan öğrenme alanının temel boyutlarını oluşturan öğrenmenin tasarımı (pedagoji), teknoloji, ölçme-değerlendirme ile yönetime ilişkin dünyadaki eğilimleri özetlemek ve Türkiye’deki uygulamalarına yönelik öneriler sunmaktır. Panel sonunda izleyicilerin özellikle etkileşim odaklı öğrenme süreçlerinin tasarımında işe koşulabilecek temel yaklaşımlar, malzemelerin üretiminde ve sunumunda yararlanılabilecek temel teknolojiler, başarının ve genel olarak programın değerlendirilmesinde yararlanılabilecek güncel strateji ve araçlar, açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin yönetiminde izlenebilecek stratejik kararlar (uygulama modelleri, akreditasyon, öğrenci işleri, vb.) konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC