20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYer temelli Ağ Araçları: Eskişehirde twitter kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ebru Baranseli
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: baranseli_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Figen Ünal Çolak
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: Fgn.unal_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleryeni medya, twitter, eskişehir, ağ analizi, lokasyon
ÖzetYER BAZLI AĞ ARAÇLARI: VAKA İNCELEMESİ OLARAK ESKİŞEHİR'DE LOKASYONLU TWİTTER KULLANIMI Toplum yaşamının dijtalleşmesiyle beraber, insanların kişisel bilgilerine erişim devletler, özel şirketler hatta bireyler için önemli derecede kolaylaşmış; bununla beraber sürekli yükselen bir özel hayatın mahremiyeti sorunu ortaya çıkmıştır. Internet'in ilk yıllarından itibaren bu konudaki endişeler kullanıcılar tarafından güçlü bir şekilde ifade edilmeye başlanmıştır (Croner ve diğerleri, 1998, Souza e Silva ve Firth 2010). Öte yandan Web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkışı ve kullanıcıların içerik üretiminin önemli kısmını, hem de lokasyon bazlı olarak üstlenmelerinin ardından, yer bildirme meselesi yalnızca bir mahremiyet konusu olmaktan çıkmış, bir sosyalleşme meselesi hâline gelmiştir. Elmer'a (2010) göre bu konu artık “bulma ve bulunma” üzerinden müzakere edilen bir sosyal fenomene dönüşmüştür. Öte yandan, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ araçlarının giderek daha fazla yer bazlı olarak işlev görmesi, bunun yanı sıra doğrudan lokasyon odaklı çalışan Foursquare'in kazandığı populerlik, bir başka yaygın kullanılan Instagram aracının lokasyon bilgisini kişilerin fotoğraflarıyla eşlemesi ve bütün bunların kullanıcıların gönüllü paylaşımlarıyla gerçekleşmesi meselenin güvenlik boyutundan başka şekilde de ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. İnsanların kişisel mahremiyetlerinden neyin uğruna feragat ettikleri sorusu, sosyal bilimlerin yanıtlamasını beklemektedir. Bourdieu (1986), edinilen sermayeyi ekonomik, sosyal ve kültürel olarak sınıflandırırken, bunların arasındaki geçişkenliklere de dikkat çeker. İnsanların gittikleri yerleri gönüllü olarak duyurması, kültürel sermaye üzerinden bir onaylanma arayışını muştularken, bir yandan da “bulma ve bulunma” paradigması üzerinden bunun sosyal sermayeye tahvilinin mümkün olduğunu göstermektedir. Çalışmamız dahilinde, Eskişehir'de Twitter kullanıcılarının Ekim 2015'te atılmış lokasyon içeren mesajlarını inceleyerek bu sosyal ve kültürel sermaye alışverişinin pratikte nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışacağız. Araştırma kapsamında, Eskişehir merkez (Tepebaşı ve Odunpazarı) sınırları kapsamında lokasyon paylaşımı yöntemiyle yer bildirilerek atılmış twitler DMI-TCAT açık kaynaklı aracının yardımıyla toplanarak, içerdikleri mesajlar, diğer araçlarla bağlantılar, diğer kullanıcılarla oluşturdukları ağlar, etiketler ve linkler bakımından içerik analizine tabi tutulacaktır.
Başlıklar Inet-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC