20. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternette Gazete Takibinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Duygu Dumanlı Kürkçü
Org: İstanbul Arel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: duygukurkcu_AT_arel.edu.tr
Anahtar KelimelerDijital Yerliler, Dijital Göçmenler, İnternet Gazeteciliği, Yeni Medya
Özetİnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dijitalleşme sürecine girilmiştir. Dijitalleşme süreci sadece iletişim ortamlarını değiştirmekle kalmamakta aynı zamanda bu iletişim ortamlarının kullanıcılarını da dönüşüme uğratmaktadır. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler toplum içerisinde özellikle genç nüfusu daha fazla etkisi altına almaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygın biçimde kullanılmaya başlanması, yaşamımızda yeni bir kültür oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde dijital dünyada doğan gençler ile dijital kültüre yabancı olan fakat uyum sağlamaya çalışan kuşak arasındaki farklılaşma giderek artmaktadır. Söz konusu bu iki grup dijital yerliler ve dijital göçmenler olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı dijital yerli ve dijital göçmenlerin kendine has özelliklerini açıklayarak onların internet gazeteciliği kullanım davranışlarını belirlemeye çalışmaktır.
Başlıklar Elektronik Yayıncılık ve Basın
Inet-Bildiri
Yeni Medya
Dosya  225 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC