20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkNesnelerin Interneti ve Hukuk - Internet of Things and Law
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Armagan Ebru BOZKURT YÜKSEL
Org: Dokuz Eylul University
Country: TR
E-mail: armagan.bozkurt_AT_deu.edu.tr
Anahtar KelimelerNesnelerin Interneti, Güvenlik, Mahremiyet (Internet of Things, Security, Privacy)
ÖzetNESNELERİN İNTERNETİ ve HUKUK INTERNET of THINGS AND LAW Yrd. Doç.Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD armagan.bozkurt@deu.edu.tr Özet: Nesnelerin İnterneti birbiri ile veya başka bilgisayar ile bilgi alışverişi yapabilen aygıtlarla ilgilidir. İnsan hayatını kolaylaştırması açısından faydalı olan bu teknoloji ile ilgili olarak çeşitli sorunlar gündemdedir. Özellikle güvenlik ve mahremiyetin korunması konularındaki eksiklikler ve hukuki düzenlemelerin henüz tam olarak hazırlanmamış olması nedeni ile nesnelerin İnterneti ile ilgili birtakım endişeler söz konusudur. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte nesnelerin İnterneti konusunda standartlaşma sağlanamamıştır. Konunun hukuki zemininin oluşturulması süreci de halen devam etmektedir. Bu çalışma nesnelerin İnterneti kavramını kısaca açıklamakta daha sonra konu ile ilgili hukuki problemlere ve mevcut düzenlemelere değinmektedir. Anahtar Sözcükler: Nesnelerin İnterneti, Güvenlik, Mahremiyet Abstract: Internet of things is about the devices that can connect to each other and computers. There are some complications on the agenda about this technology which is beneficial to human life. Especially there are some concerns about Internet of things because of deficiencies in security and protection of privacy and regulations that have not completely prepeared yet. Although there are some studies going on in European Union and United States of America, standardization has not completed yet. The formation of the legal basis of the subject is still going on as well. This paper explains the concept of Internet of things at first and then refers to the legal issues related to the subject and the existing regulations. Keywords: Internet of things, Security, Privacy
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Dosya  211.06 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC