20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Teknolojilerinin Toplum ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kübra Gamze Akata
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kubragamzeakata_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Seda Dikdak
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sedadikdak123_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: İsmail Kırbaş
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailkirbas_AT_mehmetakif.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi, Internet ve Toplum, Teknoloji ve İşletmeler
ÖzetYeni Ekonomide Bilgi Dönüşümlerinin Teknoloji Açısından Toplum ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri
Son yıllarda gelişmekte olan teknoloji, toplumsal ve ekonomi alanındaki değişimler dünyanın bakış açısını ve ekonomik gücünü değiştirmiştir. Yaşanan teknolojik değişim ve bilgi devrimi sonucunda yeni bir ekonomi modeli ortaya çıkmıştır. Bilgiyi üreten ve etkin bir şekilde kullanıp üretim sürecinde uygulayan ekonomiler bilgi (yeni) ekonomileri olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile işletmeler arası bilgi ekonomilerinde, verimlilik, yaratıcılık ve etkinlik, yenilik ve rekabet potansiyeli oldukça güçlüdür. Teknoloji ve bilgi odaklı olan işletmelerin ürünleri sürekli gelişmekte, yenileşme hızına uyum sağlamakta ve tüketici ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Teknoloji ve bilginin önemi sadece işletmelerde değil insanların kültürel ve sosyal yapısında da değişikliğe neden olmuştur. Bu çalışma kapsamında yeni ekonomideki bilgi dönüşümlerinin topluma ve işletmelere olan etkileri teorik açıdan irdelenmektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Inet-Bildiri
Dosya  403.84 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC