20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDijital Teknolojilerin Resim Sanatına Yansımaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Birol
Org: N. Erbakan Ünivesitesi
Country: TR
E-mail: abirol_AT_konya.edu.tr

Yazar 2
Name: Yusuf Gürbüz
Org: N. Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ygurbuz_AT_konya.edu.tr
Anahtar Kelimelermedya, medium, bilgisayar, internet, dijital, imge, görsel.
ÖzetTeknolojiyle sanat iç içe geçmiş yapılardır. Kimi zaman teknoloji (ilk evresiyle ‘teknik’) sanatın gelişimine ve dönüşümüne öncülük etmiş, kimi zaman ise sanat bu rolü üstlenmiştir. Teknolojinin sanatta kullanımını üç açıdan inceleyebiliriz: araç, konu ve ortam. Bu çalışmada gelişen teknolojiyle beraber ilk emaresini fotoğrafın icadıyla gördüğümüz daha sonra dijital teknolojiyle (bilgisayar ve internet teknolojisi) evrilen sanat yapma süreçlerini sanatçıların yapıtları üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; batı resminde yaşanan teknolojik gelişmelerin resim sanatçısının gerçeklik algısının değiştirdiği, şeyleri (doğayı, nesneleri, insanları) artık doğrudan değil, dolaylı olarak internet, bilgisayar gibi teknolojik ortamlar üzerinden algıladığı görülmüştür. Ayrıca sanatçıların bu ortamları bir şeyleri oluşturma süreçlerinde eskiz defteri (taslak), resmin konusunun merkezi, ortam gibi konumlandırdığını görmekteyiz.
Başlıklar İnternet ve Sanat
Dosya  817.03 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC