20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkABD, AB ve Türkiye’de Siber Güvenlik Düzenlemeleri ve Uygulamaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gönenç Gürkaynak
Org: ELİG Ortak Avukat Bürosu
Country: TR
E-mail: gonenc.gurkaynak_AT_elig.com
Anahtar KelimelerSiber Güvenlik, Siber Suç, Avrupa Konseyi Siber Güvenlik Sözleşmesi, TCK
ÖzetAmerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri ile Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Siber Güvenlik Düzenlemeleri ve Uygulamaları Değişen dünyanın ihtiyaçları ile doğru orantılı olarak gelişen teknolojilere ayak uydurmak bir tercihten ziyade zorunluluk teşkil etmektir. Teknolojik gelişmeler, sağladığı sayısız imkânların yanı sıra siber suçların gerçekleşmesi için gerekli olan, teknik bilgi ve beceriye daha az ihtiyaç duyan yeni siber suç türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu nedenle, hem bireylerin hem de devletlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak adına, siber suç türlerinin değişen niteliğine uygun, “yeni siber suçlarla mücadele yöntemleri” geliştirmek kaçınılmazdır. Bununla birlikte, Türkiye’nin siber güvenliğe ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları ele alındığında, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’nin siber güvenlik meselesine gösterdiği özen ve hassasiyet bakımından bu ülkeleri birkaç adım geriden takip ettiğini söylemek mümkündür. Bu bildiride, bahsedilen çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak Türkiye’de siber güvenliğe ilişkin hukuki düzenlemeler, uygulamalar ve önlemler ile bunların yeterlilik seviyesi irdelenecektir.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Siber Güvenlik
Dosya  364.58 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC