20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkNesnelerin İnternetinin Geleceği ve Türkiye'deki Yansımaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Engin Baysal
Org: Gedik University
Country: TR
E-mail: engin.baysal_AT_gedik.edu.tr

Yazar 2
Name: Tuna Uslu
Org: Gedik University
Country: TR
E-mail: tunauslu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerNesnelerin İnterneti, 4. Kuşak Endüstrileşme, Makineden Makineye, M2M
ÖzetNesnelerin İnterneti Uygulama Alanlarının Geleceği ve Türkiye'deki Yansımaları Gelişen teknolojiyle birlikte internete erişebilen elektronik cihazların sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. İnternet ortamında veriyi üreten ve veriyi alan 2000’lere kadar çoğunlukla insanlar olmasına rağmen günümüzde internet kullanıcısı olarak insanlar azınlık haline gelmiştir. İnternet trafiğinin büyük bir bölümünü makinalar ve akıllı nesneler kullanmaktadırlar. 1999 yılında ortaya çıkan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) kavramı, 2005 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union-ITU) tarafından ITU Internet Report serisinin yedincisi olarak yayınlanmıştır. Bu rapora göre Nesnelerin interneti (IoT) sistemini oluşturan teknolojiler, radyo frekans tanımlama (Radio Frequency Identification-RFID), kablosuz sensör teknolojileri, akıllı teknolojiler ve nanoteknoloji, olarak kabul edilmekte ve bu teknolojilerdeki başarılı ilerlemeler nesnelerin interneti ile birlikte daha ileri bir seviyeye taşınabilecektir. Nesnelerin interneti (IoT) için standartlaşmış bir tanım olmamakla birlikte, IEEE (The Institute of Electrical and Electronics) 2014 yılında yayınladığı raporda, her biri gömülü sensörler bulunduran öğelerin oluşturduğu ağın internete bağlanması şeklinde ifade etmiş, ancak resmi olmayan bu tanımda görüldüğü üzere nesnelerin interneti için temel fiziksel yöne değinilmiştir. ETSI (the European Telecommunications Standards Institute) raporlarında nesnelerin interneti (IoT) kavramından bahsedilmese de benzer bir kavram olan makineden makineye (Machine to Machine-M2M) kavramıyla birlikte söz edilmektedir. ETSI, M2M kavramını, iki veya daha fazla nesne arasında doğrudan insan müdahalesi gerektirmeyen iletişim olarak tanımlar. M2M sistemler karar ve iletişim süreçlerini otomatikleştirme hizmeti sunmayı amaçlamaktadırlar. Nesnelerin interneti genel olarak, algılama, iletişim, ağ ve veri işleme teknolojilerine dayanan cihazların oluşturduğu küresel bir ağ şeklinde tanımlanabilir. Uygulamalar Nesnelerin interneti sistemleri, bireysel ve endüstriyel odaklı sayısız uygulama geliştirilmesine imkan tanımaktadır. Fiziksel olarak birbirlerine bağlı cihazlar, IoT uygulamaları sayesinde cihaz-cihaz mesajlaşmaları ve insan-cihaz etkileşimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla tasarlanırlar. IoT uygulamaları cihazların verileri ve mesajları zamanında alması ve bu verilere göre gerçekleştirilmesi gereken eylemi zamanında gerçekleştirmesini sağlar. IoT Uygulama alanları Nesnelerin interneti sistemleri giyilebilir aksesuarlardan bina ve ev otomasyonlarına kadar hayatın her aşamasına uygulanabilir niteliktedirler. Dünyanın önde gelen bilgi teknolojisi araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner (2014) verilerine göre, 2020 yılına kadar IoT uygulamalarının 26 milyar birime ulaşacağı öngörülmektedir. IoT uygulamalarındaki artış nedeniyle oluşacak veri miktarının büyüklüğü, veri merkezleri için güvenlik, veri depolama ve yönetimi, sunucu teknolojileri gibi konularda zorluklarla karşı karşıya kalınacağını belirtmiş, mevcut veri merkezlerinin yapısının bu büyüklükteki veri patlamasına hazır olmadığını bildirmiştir. Texas Instruments IoT uygulamaları için altı temel pazar belirlemiştir. 1) Bina ve Ev Otomasyonu Enerji ve bakım maliyetlerinin azaltılmasından bina güvenliğinin arttırılmasına kadar akıllı ev ve binalar için geniş bir uygulama alanı sunmaktadır. Giriş kontrolü, ışk ve ısı kontrolü gibi uygulamalar akıllı ev ve bina uygulamalarına örnek olarak sunulabilirler. 2) Akıllı Şehirler Maliyet ve kaynak tüketimini azaltan aydınlatma, gözetleme ve merkezi kontrol sağlayan akıllı sokak lambaları, trafik kontrol, gözetleme kameraları gibi uygulamalar akıllı şehir uygulamalarına örnek teşkil edebilirler. 3) Akıllı İmalat Akış optimizasyonu, gerçek zamanlı stok takibi, varlıkların takibi, çalışan güvenliği gibi uygulamalarla üretimde güvenlik ve verimlilik sağlanabilmektedir. 4) Giyilebilir Teknolojiler Eğlence, sağlıklı yaşam, konum ve izleme gibi uygulamaları giyilebilir IoT uygulamalarına örneklerdir. 5) Sağlık Hizmeti Sağlık sektöründeki dijital ürünlerin kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak için uzaktan izleme, ilaç izleme, hastane varlıklarını izleme, erişim denetimi gibi uygulamalar geliştirilmiştir. 6) Otomotiv Modern otomobiller için araçtan araca iletişim altyapısı başta olmak üzere araçların farları dahil tüm sistemler için nesnelerin interneti uygulamaları geliştirilebilir. Nesnelerin interneti için kolay programlanabilir modüler sensör platformu sunan libelium firması, akıllı şehirler, akıllı çevre, akıllı su, akıllı ölçüm, güvenlik ve acil durumlar, satış, lojistik, endüstriyel kontrol, akıllı tarım, akıllı hayvan yetiştiriciliği, ev otomosyonu, e-sağlık alanlarında 60’tan fazla uygulama sunmaktadır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
Inet-Bildiri
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC