20. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYeni Medya ve Hikaye Anlatıcılığı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilgesu SAVCI
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilgesu.erenus77_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSözlü anlatı, yazılı anlatı, anlatı kuramı, Vladimir Propp, postklasik anlatı kuramı, yeni medya, web blogları, hikâye anlatıcısı, ozansılık
ÖzetSözlü kültürden yazılı kültüre dek büyük dönüşümler geçirmiş olan anlatılama etkinliği/anlatı kavramı, yeni medya ile birlikte okur/yazar pratiklerinde medyana gelen değişimler neticesinde geleneksel medyada görülen anlatılardan ayrılmaktadır. Bu çalışmada yeni medya metinlerinden olan kişisel web bloglarında üretilen ve dolaşıma sokulan anlatılar Vladimir Propp‟un biçimbilimsel yöntemi model alınarak incelenmiş, anlatıların oluşturucu bölümleri tespit edilerek herhangi bir düzenlilik ilkesinin bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır. Böylece hem blog anlatılarının ne‟liği tartışmalarına katkı sunulmuş, hem de klasik anlatıbilim yöntemlerinden olan biçimbilimsel analizin kişisel blog anlatıları gibi yeni medya metinlerine uygulanabilir olduğu gösterilmiştir ------ Narration has changed through the evolution process of communication and media culture of human beings. As one of the most commonly used new media, web blogs are the atmospheres in which people produce and share personal and independent narratives. These narratives differ from the traditional media texts not only in the context of the medium and non-traditional written language usage but also in the context of the audience. This study aims to analyse the narratives produced and published on private web blogs by using the morphological analysis method used by Vladimir Propp for classification of the Russian folktales.
Başlıklar Inet-Bildiri
İnternet'te Türkçe Kullanımı ve içerik
Siber Kültür
Yeni Medya
Dosya  246.14 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC